امکان سرمایه گذاری در تمامی ابزارها با کارگزاری تمدن
مدیرعامل کارگزاری تمدن در گفت‌وگو با شهر بورس عنوان کرد؛

امکان سرمایه گذاری در تمامی ابزارها با کارگزاری تمدن

کوچکی مدیرعامل کارگزاری تامین سرمایه تمدن گفت: نوید این را می‌دهم که در آینده نزدیک این امکان فراهم شود که همه فعالان سرمایه در تمام ابزارهای مالی با کمک تمدن سرمایه گذاری کنند.