عباسعلی حقانی نسب: برخی نهادها برای خودشیرینی به نمایشگاه نیامدند
میزگرد بررسی نقش نمایشگاه در توسعه صنعت مالی و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری اصولی

عباسعلی حقانی نسب: برخی نهادها برای خودشیرینی به نمایشگاه نیامدند

میزگرد بررسی نقش نمایشگاه در توسعه صنعت مالی و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری اصولی برگزار شد و عباسعلی حقانی نسب نظرات خود را در مورد نمایشگاه صنعت مالی بیان کرد.

امیرحامد رضایی: آمریکا امکان تحریم بورس تهران را ندارد
میزگرد بررسی نقش نمایشگاه در توسعه صنعت مالی و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری اصولی

امیرحامد رضایی: آمریکا امکان تحریم بورس تهران را ندارد

میزگرد بررسی نقش نمایشگاه در توسعه صنعت مالی و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری اصولی برگزار شد و امیرحامد رضایی نظرات خود را در مورد نمایشگاه صنعت مالی بیان کرد.

یاسر فلاح: نبود سازمان بورس در نمایشگاه یک رفتار اشتباه است
میزگرد بررسی نقش نمایشگاه در توسعه صنعت مالی و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری اصولی

یاسر فلاح: نبود سازمان بورس در نمایشگاه یک رفتار اشتباه است

میزگرد بررسی نقش نمایشگاه در توسعه صنعت مالی و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری اصولی برگزار شد و یاسر فلاح نظرات خود را در مورد نمایشگاه صنعت مالی بیان کرد.

روز سوم نمایشگاه صنعت مالی
گزارش تصویری/

روز سوم نمایشگاه صنعت مالی

سومین روز نمایشگاه صنعت مالی امروز (سه شنبه) در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد.

کارگزاری بانک ملیکارگزاری ایساتیس پویاتامین سرمایه نوین