شهر بورس - آخرین اخبار اقتصادی

نیلی آذرین
تاتمس سود تقسیم می کند

تاتمس سود تقسیم می کند

کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر (تاتمس) زمان پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به آذر 1402 را منتشر کرد.

ثامید ملک می فروشد

ثامید ملک می فروشد

شرکت توسعه و عمران اميد (ثامید) در نظر دارد تعدادی از پروزه های خود را طی یک مزایده به فروش برساند.

هیئت مدیره زگلدشت معرفی شد

هیئت مدیره زگلدشت معرفی شد

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) تغییرات به وجود آمده در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت را اطلاع رسانی کرد.

شهر پلاس

فرهنگ و هنر

حوادث

آموزش عمومی

بیوگرافی

ورزش