ساختار تاسیس «صندوق‌های سرمایه‌ گذاری بازنشستگی تکمیلی» تصویب شد
در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی سازمان بورس؛

ساختار تاسیس «صندوق‌های سرمایه‌ گذاری بازنشستگی تکمیلی» تصویب شد

بر اساس ابلاغیه مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس، ساختار کلی تاسیس «صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی» مطرح و مورد موافقت و تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.