بورس در ماه رمضان چه می شود؟
کارشناسان بازار سرمایه به شهر بورس پاسخ می‌دهند؛

بورس در ماه رمضان چه می شود؟

با توجه به نزدیکی به ایام ماه مبارک رمضان، 9 کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه به تحلیل وضعیت بورس در این ماه پرداختند.

نیما میرزایی: بورس به حالت طبیعی برمی گردد
افزایش قیمت گاز اروپا به بازار سرمایه آسیب نمی‌زند

نیما میرزایی: بورس به حالت طبیعی برمی گردد

نیما میرزایی، کارشناس بازار سرمایه گفت: پیش‌بینی می‌شود هیجانات کنونی نیز پشت سر گذاشته شده و بورس به حالت طبیعی برمی گردد.