مجتبی سلطانی: ریسک بازار کاهش یافته است
امیدواری برای بازگشت تعادل به بورس

مجتبی سلطانی: ریسک بازار کاهش یافته است

مجتبی سلطانی، کارشناس بازار سرمایه از کاهش ریسک بورس پس از تعیین تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها خبر داد و گفت: امیدواریم در روزهای آینده بازار به تعادل برسد.

مجتبی سلطانی کارشناس بازار سرمایه

مجتبی سلطانی

مجتبی سلطانی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد سازه از دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه شهید چمران اهواز

سوابق کاری:

مدیرعامل شرکت بورسار

سوابق آموزشی:

مدرس تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته در مجموعه آساک چارت، کارگزاری آگاه و شرکت بورسار

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان