چه کسی جایگزین رئیس سازمان بورس شود؟
کارشناسان به شهر بورس پاسخ می‌دهند؛

چه کسی جایگزین رئیس سازمان بورس شود؟

در فاصله کمتر از سه ماه تا پایان مهلت قانونی ریاست سازمان بورس، «شهر بورس» در نظرسنجی از کارشناسان درباره جایگزین مجید عشقی پرسیده است.

بورس منتظر عبور از بحران
کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با شهر بورس عنوان کرد؛

بورس منتظر عبور از بحران

مجتبی سلطانی کارشناس بازار سرمایه گفت: جذابیتی که در قیمت‌ها ایجاد شده باید منتظر اواخر پاییز و زمستان خوبی باشیم.

بورس هفته سوم دی 1401 چه می شود؟
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

بورس هفته سوم دی 1401 چه می شود؟

6 کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه با توجه به وضعیت کنونی بازار، روند معاملات بورس در هفته سوم دی 1401 را پیش بینی کردند.

بورس هفته آخر مرداد 1401 چه می شود؟
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

بورس هفته آخر مرداد 1401 چه می شود؟

هفت کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه با توجه به وضعیت کنونی بازار، روند معاملات بورس در هفته آخر مرداد 1401 را پیش‌بینی کردند.

مجتبی سلطانی کارشناس بازار سرمایه

مجتبی سلطانی

مجتبی سلطانی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد سازه از دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه شهید چمران اهواز

سوابق کاری:

مدیرعامل شرکت بورسار

سوابق آموزشی:

مدرس تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته در مجموعه آساک چارت، کارگزاری آگاه و شرکت بورسار

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان