تورم در اروپا اندکی کاهش یافت

تورم در اروپا اندکی کاهش یافت

تورم در اروپا تشدید شده است و علت آن، حمله روسیه به اوکراین، افزایش قیمت انرژی و مواد غدایی است؛ با این حال این تورم در ماه نوامبر تنها اندکی کاهش یافته است.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان