مشارکت بهترین راه حل توسعه است
میزگرد چالش‌ها و راهکارهای ورود شرکت‌ها به بورس/

مشارکت بهترین راه حل توسعه است

رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت پیاذر در میزگرد چالش‌ها و راهکارهای ورود شرکت‌ها به بورس، مشارکت عمومی را بهترین راه حل برای توسعه دانست.