دولت تعهد ارزی را به تعهد ریالی تبدیل کند
مالک و رئیس هیئت مدیره شرکت سوت ایچ در گفت‌وگو با شهر بورس:

دولت تعهد ارزی را به تعهد ریالی تبدیل کند

خلیل قلی پور مالک و رئیس هیئت مدیره توریس گفت: دولت بحثی به اسم تعهد ارزی را به میان آورده، در حالی که کشورهای همسایه ریال پرداخت می‌کنند.

مشارکت بهترین راه حل توسعه است
میزگرد چالش‌ها و راهکارهای ورود شرکت‌ها به بورس/

مشارکت بهترین راه حل توسعه است

رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت پیاذر در میزگرد چالش‌ها و راهکارهای ورود شرکت‌ها به بورس، مشارکت عمومی را بهترین راه حل برای توسعه دانست.