مجمع عمومی عادی سالیانه؛ آری یا نه؟!
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

مجمع عمومی عادی سالیانه؛ آری یا نه؟!

برای شرکت در مجمع، باید اولا روند کلی بازار در نظر گرفته شود. اگر بازار در زمان برگزاری مجمع صعودی باشد، انتظار می‌رود که قیمت نماد هنگام بازگشایی افزایش پیدا کند.