افزایش قیمت بنزین صحت ندارد
سخنگوی دولت اعلام کرد:

افزایش قیمت بنزین صحت ندارد

سخنگوی دولت گفت: قیمت عرضه بنزین همان نرخ عادی ۱,۵۰۰ تومان برای بنزین سهمیه‌ای و ۳,۰۰۰ تومان برای بنزین آزاد است که هیچ تفاوتی با نرخ موجود نخواهد داشت.