بورس؛ همچنان مبهم و نزولی

بورس؛ همچنان مبهم و نزولی

بازار سرمایه همچنان روزهای رکودی و کم رمق را تجربه می کند؛ کاهش ارزش معاملات نیز باعث شده بورس؛ همچنان مبهم و نزولی باقی بماند.

بورس هفته دوم فروردین 1402 چه می شود؟
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

بورس هفته دوم فروردین 1402 چه می شود؟

پنج کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی وضعیت این بازار پرداختند و به سوال «بورس هفته دوم فروردین 1402 چه می شود؟» پاسخ دادند.