حمایت حقوقی‌ها از سهم «وتجارت»

به گزارش شهر بورس، در سال‌های اخیر سهم صنعت بانکداری از کل تولید ناخالص ملی در جهان به‌طور متوسط، ۵ درصد است، این در حالی است که در برخی کشورها، همانند کشورهای حوزه خاورمیانه از جمله ایران، نظام اقتصادی بانک‌پایه است و این صنعت نقش کلیدی در اقتصاد بازی می‌کند. از سوی دیگر آمار منتشره

گروه بانکی

گروه بانکی

در جهان امروز بانک ها به عنوان پایه های اصلی نظام اقتصادی یک کشور عمل می کنند و حیات بسیاری از مشاغل و مبادلات تجاری به بانک بستگی دارد. از طرف دیگر با گسترش ارتباطات میان کشورها و به وجود آمدن فرآیند جهانی سازی، نقش بانک ها بیش از پیش خود را نشان داده است.

ایران نیز همانند سایر کشورها از این سازوکار تاثیر پذیرفته و صنعت بانکداری در ایران قدمتی صدساله دارد و همین موضوع باعث به وجود آمدن گروه بانک ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه شده است که در این مقاله به بررسی آن می پردازیم.

تاریخچه بانکداری در ایران

بانک «جدید شرق» که شعبه اصلی آن در لندن بود، اولین بانک مدرن تاسیس شده در ایران نام گرفت؛ این بانک توسط رویتر در سال 1266 به وجود آمد و صنعت بانکداری در ایران را پایه گذاری کرد اما تشکیل اولین بانک ایرانی، به تاسیس بانک سپه باز می گردد. این بانک در سال 1304 و تحت عنوان «بانک پهلوی قشون» و با هدف انجام امور مالی پرسنل ارتش ایران تشکیل شد و پس از گذشت یک سال از فعالیت آن، تبدیل به یک بانک کشوری شد و با ساخت شعبه های مختلف در سراسر ایران حوزه فعالیت خود را گسترش داد و ساختار جدید آن، با عنوان «اساسنامه بانک پهلوی ایران» تهیه شد؛ بنابراین به این شکل بود که نظام بانکداری مدرن در ایران به وجود آمد. پس از بانک سپه، بانک ملی ایران نیز در سال 1307 تاسیس شد و صنعت بانکداری را به عنوان یک عضو اصلی در ساختار اقتصاد مدرن به مردم معرفی کرد.

تشکیل گروه بانک ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه

با به جود آمدن بانک های متعدد و شکل گرفتن صنعت بانکداری در ایران، نظام اقتصادی بانک محور شکل گرفت؛ به گونه ای که با گسترش فعالیت بانک ها، فرآیندهای مالی و تجاری در ایران را بدون در نظر گرفتن قوانین بانکی نمی توان متصور شد.

با وقوع انقلاب اسلامی ساختار اقتصادی ایران نیز تغییر یافت و تمامی بانک های فعال در قبل از انقلاب، تحت مالکیت دولت در آمدند و بسیاری از بانک ها با یکدیگر ادغام شدند و بانک های جدید را به وجود آورند و پس از آن نیز با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، نظام بانکی در ایران موظف شد تا همه بانک های دولتی به جز بانک ملی و سپه را به بخش خصوصی واگذار کند؛ به همین دلیل، بانک ملت به عنوان اولین بانک دولتی در بازار سرمایه ایران پذیرفته شد و معاملات سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت.

نمادهای پذیرفته شده در گروه بانک ها و موسسات اعتباری

پس از تشکیل گروه بانک ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه، نمادهای متعددی در این گروه پذیرفته شدند و در حال حاضر گروه بانک ها و موسسات اعتباری به عنوان یکی از بزرگترین گروه های بازار سرمایه شناخته می شود و با توجه به قرار گرفتن بانک های بزرگ در آن، از ارزش بازار بالایی برخوردار است. نمادهای این گروه را می توان به دو بخش بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تقسیم کرد:

بانک ها و موسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • بانک ملت (وبملت)- بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
 • بانک تجارت (وتجارت)- بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
 • بانک صادرات ايران (وبصادر)- بازار دوم بورس
 • بانک‌ پارسيان‌ (وپارس)- بازار دوم بورس
 • بانک پاسارگاد (وپاسار)- بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
 • بانک سينا (وسينا)- بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
 • بانک‌اقتصادنوين‌ (ونوين)- بازار دوم بورس
 • پست بانک ايران (وپست)- بازار دوم بورس
 • بانک خاورميانه (وخاور)- بازار دوم بورس
 • بانک‌ كارآفرين‌ (وكار)- بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
 • بانک ها و موسسات اعتباری پذیرفته شده در فرابورس ایران
 • بانک سامان (سامان)- بازار پايه زرد فرابورس
 • بانک آينده (وآيند)- بازار پايه نارنجی فرابورس
 • بانک قرض الحسنه رسالت (وسالت)- بازار پايه زرد فرابورس
 • اعتباری توسعه (توسعه)- بازار پايه قرمز فرابورس
 • بانک رفاه كارگران (ورفاه)- بازار پايه زرد فرابورس
 • شركت اعتباری كوثر مركزی (وكوثر)- بازار دوم فرابورس
 • اعتباری نور (ونور)- بازار پايه قرمز فرابورس
 • شركت اعتباری ثامن (وثامن)- بازار سوم فرابورس
 • بانک دی (دی)- بازار دوم فرابورس
 • بانک گردشگری (وگردش)- بازار پايه زرد فرابورس
 • بانک شهر (وشهر)- بازار پايه زرد فرابورس
 • بانک سرمايه (سمايه)- بازار پايه زرد فرابورس
 • اعتباری ملل (وملل)- بازار دوم فرابورس
 • بانک ايران زمين (وزمين)- بازار پايه نارنجی فرابورس

نکته: با توجه به ادغام بانک های نظامی شامل حکمت ایرانیان، انصار، مهر اقتصاد، کوثر و قوامین در بانک سپه، نمادهای این پنج بانک که در حال حاضر در قالب بانک سپه فعالیت می کنند در گروه بانک ها و موسسات اعتباری آورده نشده است.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان