مجمع پالایش 19 دی 1401 برگزار می شود

مجمع پالایش 19 دی 1401 برگزار می شود

مجمع پالایش 19 دی 1401 برگزار می شود که تنها دارندگان واحدهای ممتاز اجازه شرکت در آن را دارند و سهامداران خرد نمی‌توانند در مجمع حاضر شوند.

دلیل رشد امروز پالایش و دارا یکم مشخص شد

دلیل رشد امروز پالایش و دارا یکم مشخص شد

سازمان بورس و اوراق بهادار برای نزدیک شدن صندوق‌های قابل معامله دولتی (دارا یکم و پالایش یکم) به ارزش ذاتی و رونق دوباره آنها پیشنهادهایی را به عنوان راهکار ارائه و در هیئت مدیره تصویب کرده است.

سود مجمع پالایش را چگونه دریافت کنیم؟

سود مجمع پالایش را چگونه دریافت کنیم؟

با برگزاری مجمع صندوق پالایش، مقرر شد مبلغ 600 تومان به ازای هر واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) بین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق تقسیم شود؛ اما سود مجمع پالایش را چگونه دریافت کنیم؟