کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

دلیل صف فروش بنیادی ها چه بود

نیما فاضلی: اگر دولت قصد حمایت از بازار سرمایه و پیشبرد اهداف خود را دارد، بهتر است از این گونه اظهار نظرها هم جلوگیری کند.

نیما فاضلی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه و فعال بازار سرمایه

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان