افزایش قیمت آجیل و خشکبار همراه با افزایش قیمت دلار

به گزارش پایگاه خبری شهر بورس، مصطفی احمدی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران درخصوص وضعیت بازار خشکبار، اظهار کرد: قیمت آجیل و خشکبار به چند عامل یعنی تولید، عرضه و تقاضا و قیمت ارز بستگی دارد. با توجه به اینکه صادرات و واردات با ارز انجام می‌شود، نرخ ارز می‌تواند تاثیرگذار باشد. وی با