نویسنده: محمد مصدری

آسفالت‌ریزی سه هزارو ۷۲۰ تنی شهرداری تبریز در هفته نخست خرداد

آسفالت‌ریزی سه هزارو ۷۲۰ تنی شهرداری تبریز در هفته نخست خرداد

به گزارش شهریارنیوز، شهرداری تبریز مطابق رسالت عمرانی خود اقدام به ارائه خدمات محله‌ای کرده و انجام آسفالت‌ریزی سه هزارو ۷۲۰ تنی شهرداری تبریز در نقاط مختلف شهر در دستور کار مناطق دهگانه قرار داده است. آسفالت ریزی معابر اصلی شهر یکی از دغدغه های مدیریت شهری برای بهبود کیفیت معابر است و در همین