افزایش دامنه نوسان دیگر کمکی به نقدشوندگی بازار نمی کند/ احتمال افزایش دامنه نوسان در بازار پایه زرد

افزایش دامنه نوسان دیگر کمکی به نقدشوندگی بازار نمی کند/ احتمال افزایش دامنه نوسان در بازار پایه زرد

میثم فدایی مدیرعامل شرکت فرابورس ایران معقتد است که افزایش دامنه نوسان در بازارهای اول صفوف فروش سنگین در نمادها را به حداقل رسانده و افزایش دامنه نوسان دیگر کمکی به نقدشوندگی بازار نمی‌کند.

جزئیات بازگشایی نماد پرسپولیس
مدیرعامل فرابورس در گفت‌وگو با شهر بورس تشریح کرد؛

جزئیات بازگشایی نماد پرسپولیس

میثم فدایی مدیرعامل شرکت فرابورس جزئیات بازگشایی نماد پرسپولیس را تشریح کرد و گفت: در حال تطبیق افشائیات هستیم و اگر مشکلی وجود نداشته باشد، نماد پرسپولیس نیز گشایش خواهد یافت.