دولت متضرر اصلی افت قیمت سهام است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در دیدار با فعالان بورس:

دولت متضرر اصلی افت قیمت سهام است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت متضرر اصلی کاهش قیمت سهام است، اما برای خروج بازار از وضعیت خاص کنونی باید مواضع علمی و تخصص باشد.