پیش‌بینی روزهای مثبت در سایه مذاکرات و اخبار مساعد
یک کارشناس بازارسرمایه پیش بینی کرد:

پیش‌بینی روزهای مثبت در سایه مذاکرات و اخبار مساعد

در سایه رخدادهای چند هفته اخیر، رشد قابل توجه فروش و سودآوری فصل بهار شرکت‌ها نتوانست نشاط را به بازار برگرداند، ولی در صورت بهبود شرایط، واکنش با تأخیر به این گزارش‌ها را شاهد خواهیم بود.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان