آینده متاورس چه می شود؟
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

آینده متاورس چه می شود؟

آینده متاورس هنوز نامشخص بوده و کسی نمی‌تواند به‌طورقطع بگوید که در این فضا چه اتفاقی قرار است بیفتد و اینکه این فضا تا چه حد می‌تواند در خدمت بشر باشد و تعامل افراد با فناوری را بهبود بخشیده و یا آن را مختل کند.