بخش خصوصی پرچمدار اقتصاد است
رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی:

بخش خصوصی پرچمدار اقتصاد است

رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد و یادآور شد: بخش خصوصی پرچمدار اقتصاد است.

ظرفیت معدنی کشور می‌ تواند اقتصاد را متحول کند
رئیس سازمان صمت آذربایجان‌شرقی در همایش مدیران مسئولیت پذیر؛

ظرفیت معدنی کشور می‌ تواند اقتصاد را متحول کند

پرنیان گفت: استان ما رتبه اول و کشور ما جزء ده کشور اول در ذخایر معدنی است، در یک نمونه فقط  مس می‌تواند اقتصاد کشور و استان را متحول کند.