افق روشن بازار سرمایه در اقتصاد ایران
یک فعال بازار سرمایه در گفت‌وگو با شهر بورس مطرح کرد؛

افق روشن بازار سرمایه در اقتصاد ایران

شاهین چراغی، فعال بازار سرمایه با بیان اینکه «در اقتصاد ایران افق روشنی برای بازار سرمایه پیش‌بینی می‌شود»، گفت: با توجه به قیمت‌های جهانی، بورس امسال وضعیت خوبی دارد.