احتمال افزایش قیمت های جهانی در سال 2022
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

احتمال افزایش قیمت های جهانی در سال 2022

بازارهای جهانی این روزها با مسائل ریز و درشت مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند که افزایش قیمت‌های انرژی در سال 2021 را در پی داشته و همین موضوع احتمال افزایش قیمت های جهانی در سال 2022 را تقویت می‌کند.