عقب گرد بازار سرمایه طبیعی بود
رسول برادران در گفت‌وگو با شهر بورس:

عقب گرد بازار سرمایه طبیعی بود

رسول برادران کارشناس بازار سرمایه گفت: عقب گرد بازار سرمایه از محدوده 2 میلیون و 500 هزار واحد بعد از یک روند جهشی، طبیعی بود.

رسول برادران

رسول برادران

رسول برادران، کارشناس، تحلیلگر و فعال بازار سرمایه می باشد.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان