روز کم رمق در بازار ارز

روز کم رمق در بازار ارز

با توجه به نیمه تعطیلی امروز (پنجشنبه) بازار ارز روز کم رمقی دارد و معاملات در این بازار کاهش یافته است.

سقف قیمتی دلار کجاست؟

سقف قیمتی دلار کجاست؟

قیمت دلار در روزهای اخیر دچار نوسان بوده و تحت تاثیر اخبار برجامی قرار گرفته است. سقف قیمتی دلار کجاست؟

کارگزاری بانک ملیکارگزاری بارزشرکت کارگزاری دنیای خبره