بازدهی بازارها در هفته آخر مرداد 1401
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

بازدهی بازارها در هفته آخر مرداد 1401

طی هفته گذشته، بازارهای مالی در ابهام به سر بردند و همگی تحت تاثیر اخبار برجام بودند؛ بلاتکلیفی در اخبار برجامی، موجب رکود در بازارهای مالی شد.

کارگزاری بانک ملیکارگزاری ایساتیس پویاشرکت کارگزاری دنیای خبره