خبر خوش برای فرودگاه ها!

خبر خوش برای فرودگاه ها!

ورود دانش بنیان ها به باند فرودگاه ها آزاد شد و تجربه ساخت دانش بنیان باند ۲۹ چپ فرودگاه مهرآباد، به صورت کتاب در اختیار دانشجویان و دانش‌پژوهان رشته عمران قرار گرفت.

خزر نشان دانش بنیان گرفت

خزر نشان دانش بنیان گرفت

زیرمجموعه سایپا قرارداد ۸۳ میلیارد تومانی با شرکت هم گروه و برای فروش محصول، منعقد کرد و نشان دانش بنیان گرفت.