حقوق سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

حقوق سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به بیان جزئیات جدید از بودجه سال آینده پرداخت و به یک سوال مهم پاسخ داد؛ حقوق سال ۱۴۰۱ چقدر است؟