آشنایی با شرکت تحلیل بورس انیگما

آشنایی با شرکت تحلیل بورس انیگما

امروزه بورس یکی از بازارهای جذاب است که افراد می‌توانند سرمایه‌شان را از تورم ایجادشده در کشور تا حد زیادی حفظ کنند؛ اما برای کسب سود در بازار سهام باید اطلاعات کاملی از تحلیل بنیادی و تکنیکال داشته باشید. طبیعتاً برای این منظور نیاز به تخصص است، امروزه شرکت‌های مختلفی وجود دارند که انواع تحلیل‌ها را ارائه می‌کنند؛ شرکت تحلیل انیگما یکی از بهترین‌ها در زمینه تحلیل بنیادی است که در چندین بخش خدمات کاملی به تریدرها ارائه می‌کند.

شرکت‌های بنیادی پتانسیل رشد خوبی دارند/ گزارشات مالی شرکت‌ها جذاب بود
یک تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با شهر بورس:

شرکت‌های بنیادی پتانسیل رشد خوبی دارند/ گزارشات مالی شرکت‌ها جذاب بود

یک تحلیلگر بازار سرمایه گفت: مجامع شرکت‌های بنیادی اکثرا بسیار مطلوب و با رضایت سهامداران خرد برگزار شد و پیش بینی می‌شود این شرکت‌های بنیادی و خوش‌نام بازار، پتانسیل رشد مناسبی را برای سال 1400 محقق سازند.