پنج پیشنهاد راهبردی حوزه بانکی برای مهار تورم و رشد تولید
توسط رئیس هیات مدیره بانک صادرات ايران در برنامه گفتگوی ویژه خبری تشریح شد:

پنج پیشنهاد راهبردی حوزه بانکی برای مهار تورم و رشد تولید

رئيس هيئت‌مديره بانک صادرات ايران مهمترین راهکار «مهار تورم و رشد تولید» را اصلاح ناترازی بانک‌ها عنوان کرد و در این راستا پنج راهکار عملیاتی ارائه داد.