بورس در 1402 شرایط خوبی خواهد داشت
ایمان صادقی در گفت‌وگو با شهر بورس؛

بورس در 1402 شرایط خوبی خواهد داشت

ایمان صادقی کارشناس بازار سرمایه گفت: پس از رشد و اصلاح اخیر بازار، به نظر می رسد که بورس در 1402 شرایط خوبی خواهد داشت.

بورس هفته دوم فروردین 1402 چه می شود؟
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

بورس هفته دوم فروردین 1402 چه می شود؟

پنج کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی وضعیت این بازار پرداختند و به سوال «بورس هفته دوم فروردین 1402 چه می شود؟» پاسخ دادند.

بورس هفته دوم بهمن 1401 چه می شود؟
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

بورس هفته دوم بهمن 1401 چه می شود؟

9 کارشناس بازار سرمایه به تحلیل وضعیت این بازار پرداختند و به سوال «بورس هفته دوم بهمن 1401 چه می شود؟» پاسخ دادند.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان