بورس هفته اول اردیبهشت 1401 چه می شود؟
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

بورس هفته اول اردیبهشت 1401 چه می شود؟

9 کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با شهر بورس، وضعیت بازار سرمایه در روزهای آینده را پیش‌بینی کرده و به سوال « بورس هفته اول اردیبهشت 1401 چه می شود؟» پاسخ دادند.

ایمان خاکپزان: نبود اعتماد و نقدینگی دلیل عدم استقبال از فزر بود
خودرویی‌ها و بانکی‌ها در آستانه تغییر روند

ایمان خاکپزان: نبود اعتماد و نقدینگی دلیل عدم استقبال از فزر بود

ایمان خاکپزان، کارشناس بازار سرمایه « نبود اعتماد و نقدینگی» را دلیل عدم استقبال از عرضه اولیه فزر دانست و گفت: گروه خودرویی و بانکی می‌توانند با تغییر روند مواجه شوند.