انتقال بورس کالا به وزارت صمت برای اقتصاد کشور تبعات هنگفتی دارد
کارشناس مسئول معاملات کالایی کارگزاری بانک کشاورزی در گفت‌وگو با شهر بورس:

انتقال بورس کالا به وزارت صمت برای اقتصاد کشور تبعات هنگفتی دارد

کارشناس مسئول معاملات کالایی کارگزاری بانک کشاورزی گفت: انتقال بورس کالا به وزارت صمت مشکلات زیادی ایجاد می‌کند و برای اقتصاد و تولید کشور در بلندمدت تبعات هنگفتی خواهد داشت.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان