تحلیل تکنیکال نمادهای بورس

تیم تحلیلی «آژانس خبری تحلیلی شهر بورس» به صورت روزانه اقدام به بررسی تحلیل تکنیکال نمادهای بورس می‌کند که در این صفحه می‌توانید این مطالب را مطالعه کنید. تحلیل‌ها توسط محمد رحیمی تکنیکالیست تیم شهر بورس ارائه می‌شود.

یادآور می‌شود؛ این تحلیل سیگنال خرید و فروش نبوده و صرفاً برای اطلاع مخاطبان از وضعیت نمادها صورت می‌گیرد.


تحلیل تکنیکال فخوز | 16 اردیبهشت 1402

نماد فخوز در 7 ماه گذشته سود 180 درصدی را به سهامدارانش داده است و به عنوان یکی از سهام‌های پرسود بازار شناخته می‌شود. این نماد در حال حاضر در محدوده مقاومتی سقف کانال و محدوده ۵۲۰ تومان معامله می‌شود که محدوده پر ریسک برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

همچنین، محدوده کف کانال و ۴۲۰ تومان نیز به عنوان یک حمایت معتبر برای این نماد شناخته می‌شود. در صورت ادامه دار بودن روند صعودی داخل کانال، محدوده‌های مقاومتی آتی نماد فخوز در ۵۸۰ و ۶۶۰ تومان قرار خواهند گرفت

تحلیل تکنیکال فخوز


تحلیل تکنیکال وبرق 16 اردیبهشت 1402

نماد وبرق از آذر ماه ۱۴۰۰ در یک کانال نزولی قرار دارد و در طول این مدت ۷۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. اروند نزولی مادام شکست محدوده 5400 تومان ادامه دار خواهد بود.. در صورتی که این محدوده شکسته شود، ایستگاه مقاومتی بعدی برای این نماد در قیمت ۶۷۰۰ تومان خواهد بود.

همچنین، در صورتی که قیمت نماد وبرق به ۴۰۰۰ تومان برسد، این قیمت به عنوان یک محدوده حمایتی معتبر در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل تکنیکال وبرق


تحلیل تکنیکال افرا 12 اردیبهشت 1402

نماد افرا در سال جدید رشد 90 درصدی داشته که می‌تواند به عنوان یک رشد قابل توجه در نظر گرفته شود. در بلندمدت، این نماد در حالت خنثی قرار دارد و فاصله تا اولین محدوده مقاومتی خود 25 درصد در قیمت ۴۲۰۰ تومان است.

در صورتی که قیمت این نماد کاهش پیدا کند، اولین محدوده حمایتی در قیمت ۲۷۰۰ تومان قرار دارد و سپس می‌تواند در محدوده ۲۴۰۰ تومان بماند و از افت بیشتر جلوگیری کند. برای جلوگیری از خرید هیجانی، توصیه می‌شود در محدوده مقاومتی خود، خریداری انجام نشود.

تحلیل تکنیکال افرا


تحلیل تکنیکال خرینگ 9 اردیبهشت 1402

نماد خرینگ از آبان ماه سال گذشته در یک روند صعودی قرار دارد و در این مدت توانسته سود 180 درصدی را به سهامداران خود بدهد. با توجه به تصویری که از این نماد در دسترس است، به محدوده مقاومتی اساسی 5000 تومان رسیده و احتمال واکنش آن به این محدوده بسیار زیاد است.

در صورتی که این نماد به این محدوده واکنش نشان دهد، می تواند در محدوده 4100 و سپس 3300 تومان نقش حمایتی ایفا کند.

تحلیل تکنیکال خرینگ


تحلیل تکنیکال کگل 2 اردیبهشت 1402

نماد کگل یکی از معدود سهم هایی است که در بلندمدت همیشه روند صعودی داشته‌است. این نماد از آبان ۱۳۹۹ تا تیر ۱۴۰۱ سود ۱۸۰ درصدی به سهامداران خود تقدیم کرده است. در حال حاضر، این نماد با مقاومت‌های اساسی ۷۴۰ و سقف تاریخی ۸۴۰ تومان مواجه است، که احتمالاً مانع صعود کگل به قیمت هدف جدید ۱۰۰۰ تومان خواهدشد.

در صورت افت قیمتی، ۵۸۰ تومان می‌تواند به عنوان حمایت قیمتی موردنظر سهامداران قرارگیرد.

تحلیل تکنیکال کگل


تحلیل تکنیکال کپارس | 1 اردیبهشت ماه

نماد کپارس از آبان ماه سال گذشته وارد یک روند صعودی داخل کانال ترسیمی شده است. در طول این مدت، سود 110 درصدی را به سهامداران خود داده است. با وجود رشد زیاد، در حال حاضر نماد با دو مقاومت مهم، یعنی سقف کانال و مقاومت 1040 تومانی، مواجه است. همچنین، مقاومت بلند مدتی این نماد در قیمت 1800 تومان خواهد بود. در صورت اصلاح قیمتی و افت قیمتی، کف کانال رسم شده و قیمت محدوده 1030 تومانی می‌تواند به عنوان حمایت نماد مورد نظر باشد.

تحلیل تکنیکال کپارس


تحلیل تکنیکال فنفت | 30 فروردین ماه

نماد فنفت در نمودار بلندمدتی خود صعودی است و با بررسی‌های صورت گرفته مشاهده می‌شود که در طی یک و نیم سال گذشته توانسته حدود 250 درصد سود بسازد. پس از افت قیمتی در ماه‌های اخیر، هم‌اکنون در یک محدوده به استراحت قیمتی می‌پردازد.

اولین نقطه حمایتی کف کانال خواهد بود و سپس 2500 و 2000 تومان نیز به عنوان حمایت این نماد مد نظر است. همچنین، در صورت ادامه دار بودن روند صعودی، اولین محدوده مقاومتی 4000 تومان و سپس 4700 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فنفت


تحلیل تکنیکال فنفت | 30 فروردین ماه

نماد فنفت در نمودار بلندمدتی خود صعودی است و با بررسی‌های صورت گرفته مشاهده می‌شود که در طی یک و نیم سال گذشته توانسته حدود 250 درصد سود بسازد. پس از افت قیمتی در ماه‌های اخیر، هم‌اکنون در یک محدوده به استراحت قیمتی می‌پردازد.

اولین نقطه حمایتی کف کانال خواهد بود و سپس 2500 و 2000 تومان نیز به عنوان حمایت این نماد مد نظر است. همچنین، در صورت ادامه دار بودن روند صعودی، اولین محدوده مقاومتی 4000 تومان و سپس 4700 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فنفت


تحلیل تکنیکال غگرجی | 29 فروردین ماه

نماد غگرجی از آبان ماه سال گذشته داخل کانال صعودی معامله می‌شد و در طی این مدت، توانست سود 110 درصدی را به سهامدارانش برساند. در حال حاضر، این نماد با مقاومت معتبر سقف کانال صعودی روبرو است و در صورتی که قیمت آن کاهش پیدا کند، محدوده‌های 225 و 210 تومان ممکن است به عنوان حمایت ایفای نقش کنند.

همچنین، مقاومت‌های مهم پیش روی غگرجی در ناحیه 280 و 330 تومان قرار دارند که احتمالاً در ادامه روند صعودی، رشد نماد را با مشکل مواجه خواهند کرد. به طور کلی، در این محدوده مقاومتی، خرید نماد غگرجی پیشنهاد نمی‌شود.

تحلیل تکنیکال غگرجی


تحلیل تکنیکال کرماشا 27 فروردین 1402

نماد کرماشا از خرداد ماه سال ۱۴۰۰ وارد یک روند صعودی بلندمدت شده و در طی این دوره، حدود ۲۵۰ درصد رشد کرده است. در حال حاضر، این نماد به مقاومت معتبر سقف کانال و محدوده ۹۰۰۰ تومان بسیار نزدیک است.

در صورت شکست پرقدرت این محدوده مقاومت، محدوده مقاومتی بعدی که در حدود ۱۱۳۰۰ تومان قرار دارد، به عنوان محدوده مقاومتی جدید، پیش روی نماد کرماشا قرار خواهد گرفت. در غیر این صورت، محدوده حمایتی ۷۵۰۰ تومان، به عنوان محدوده حمایتی نماد مورد نظر قرار می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال کرماشا


تحلیل تکنیکال کتوکا 26 فروردین 1402

کتوکا در روند صعودی معامله می‌شود. با توجه به تصویر این نماد و نزدیک شدن به محدوده مقاومتی سقف کانال، نشانه های ضعف روند را نشان داده است.

برای ادامه روند صعودی، شکستن مقاومت 1000 تومان ضروری است. 1200 و 1400 تومان مقاومت‌های بعدی کتوکا را شکل می‌دهند. همچنین، در صورت افت قیمتی، 700 تومان می‌تواند به عنوان حمایت نماد مد نظر باشد.

تحلیل تکنیکال کتوکا


تحلیل تکنیکال دابور 25 فروردین 1402

نماد دارویی ابوریحان در طی ۶ ماه گذشته در یک کانال صعودی معامله شده است. با نزدیک شدن این نماد به سقف کانال، انتظار توقف رشد و اصلاح قیمتی وجود دارد. توصیه می‌شود در این محدوده پرریسک از خرید این نماد خودداری شود.

سهامداران نیز می‌توانند با مدیریت ریسک و مدیریت حدضرر، سود بیشتری از دابور به دست آورند. اولین محدوده مقاومتی ۲۴۰۰ تومان و سپس ۲۸۵۰ تومان خواهد بود. همچنین، در صورت اصلاح قیمتی، ۲۰۰۰ تومان می‌تواند نقش حمایتی را برای این نماد دارویی بازی کند.

تحلیل تکنیکال دابور


تحلیل تکنیکال مارون 24 فروردین 1402

نماد مارون پس از یک و نیم سال، توانست از محدوده خنثی 25 درصدی خارج شده و به روند صعودی بلندمدت خود در کانال صعودی ترسیم شده ادامه دهد.

این روند رشدی با چالش‌ها و مقاومت‌هایی در مسیر مواجه است که نزدیکترین محدوده حمایتی در قیمت ۲۳ هزار تومان قرار دارد و در صورت شکست این محدوده، پیش‌بینی می‌شود که رشد نماد تا سقف کانال و قیمت‌های ۲۶ و ۲۸ تومان دارای امکان باشد.

همچنین، در صورت اصلاح قیمتی، ۱۸۸۰۰ تومان می‌تواند حمایت معتبری برای پتروشیمی مارون باشد.

تحلیل تکنیکال مارون


تحلیل تکنیکال ثفارس 22 فروردین 1402

نماد ثفارس از اسفند سال گذشته و طی دو ماه، رشد شارپی 180 درصدی را تجربه کرد. که این در نوع خودش جزو معدود نمادهای بازار است که توانسته در کوتاه مدت، بازدهی عالی را داشته باشد. نماد ثفارس در حال حاضر در حال شکستن مقاومت و سقف تاریخی 2300 تومان است.

در صورت شکست این محدوده، مقاومت بعدی در حد 3500 تومان خواهد بود. محدوده های حمایتی نماد شامل 1900 و 1600 تومان نیز می‌باشد که در صورت افت قیمتی، می‌توانند به عنوان ایستگاه سهم مورد نظر باشند.

تحلیل تکنیکال ثفارس


تحلیل تکنیکال کالا | 21 فروردین 1402

نماد کالا در حال صعود است. در یک سال اخیر، این نماد در کانال صعودی معامله شده است.

در صورت رشد 15 درصدی، با اولین محدوده مقاومتی که در حدود 2450 تومان قرار دارد، روبرو خواهد شد.

این می‌تواند برای سهامداران زنگ خطر باشد. همچنین، مقاومت معتبر بعدی کالا در محدوده 2700 تومان قرار دارد.

در صورتی که قیمت کالا کاهش یابد، نواحی 2000 و 1850 تومان به عنوان نواحی حمایتی عمل خواهند کرد.

تحلیل تکنیکال کالا


تحلیل تکنیکال شاراک 20 فروردین 1402

نماد شاراک در بلندمدت طی چند ماه گذشته روند نزولی داشته است. اما در ماه‌های اخیر، توانسته از این روند نزولی خارج شده و نشان داده که نقدینگی به این نماد باز گشته است. با توجه به تصویر، مشاهده می‌شود که این نماد در محدوده مقاومتی ۴۲۰۰ تومان معامله می‌شود.

این ناحیه به عنوان ناحیه پر ریسک برای خرید محسوب می‌گردد و همچنین این نماد در ۴۷۰۰ تومان با مقاومت معتبر و تاریخی مواجه است. بنابراین، به سهامدارانی که قصد خرید دارند، توصیه می‌شود نواحی حمایتی را برای خرید انتخاب کنند و از معاملات پر ریسک اجتناب کنند.

تحلیل تکنیکال شاراک


تحلیل تکنیکال ثتران 19 فروردین 1402

نماد ثتران، از گروه ساختمانی، جزو نمادهایی است که روند صعودی دارد و در حال حاضر در حال معامله در کانال صعودی می‌باشد.

روند رشد این نماد از آبان ماه ۱۴۰۱ شروع شده و تا کنون موفق به عاید کردن ۱۳۵ درصد سود به سهامداران خود شده است.

در صورت رشد ۲۵ درصدی از قیمت کنونی، به اولین محدوده مقاومتی در مبلغ ۷۰۰ تومان می‌رسد. همچنین، در صورت افت قیمت و رسیدن به سقف کانال، ۴۴۰ تومان و کف کانال نقش حمایتی خواهند داشت.

تحلیل تکنیکال ثتران


تحلیل تکنیکال پارس 18 فروردین 1402

نماد پارس طی دو سال گذشته در روند صعودی قرار گرفته و در این مدت، سود 200 درصدی را برای سهامدارانش به ارمغان آورده است. در حال حاضر، این نماد در آستانه دستیابی به محدوده‌های مقاومتی سقف کانال بلندمدت قرار دارد و ۴۰۰ و ۴۷۰ تومان می‌توانند روند صعودی را به تعویق بیندازند.

در صورت افت قیمتی نیز پیش‌بینی می‌شود که محدوده‌های حمایتی ۳۰۰ و ۲۶۰ تومانی، نقش حمایت را برای نماد پارس ایفا کند.

بهتر است از خرید در نزدیکی سطوح مقاومتی خودداری کرده و به جای آن، در مناطق قیمتی حمایتی خرید مناسبی انجام شود.

در صورت دارا بودن سهم نیز همزمان با رشد قیمتی سهم، حد ضرر را بالا آورده و همراه این سهم بمانید.

تحلیل تکنیکال پارس


تحلیل تکنیکال خمهر | 17 فروردین ماه 1402

با توجه به تحلیل تکنیکال، نماد خمهر در ۵ ماه گذشته، سود ۱۶۰ درصدی را به سهامدارانش ارائه داده است. داخل کانال صعودی، سطوح سقف و کف به عنوان حمایت و مقاومت عمل خواهند کرد. به طور ویژه، مقاومت معتبر در سطح ۴۰۰ تومان قرار دارد، که فاصله ۱۳ درصدی از ناحیه کنونی دارد.

مقاومت بعدی نیز در سطح ۵۲۰ تومان تعیین شده است. همچنین، در صورت افت قیمتی، سطح ۳۱۰ تومان به عنوان اولین سطح حمایتی و سطح ۲۶۰ تومان به عنوان سطح حمایت معتبر بعدی مد نظر خواهند بود.

تحلیل تکنیکال خمهر


تحلیل تکنیکال توریل 16 فروردین 1402

نماد توریل از آبان ماه گذشته تا به امروز، توانسته رشد 130 درصدی داشته باشد. روند کلی این نماد در بلند مدت صعودی است. پس از رشد 40 درصدی ماه اخیر، این روزها، این نماد در محدوده ثابتی معامله می‌شود و به اصطلاح در حال استراحت قیمتی است.

اولین مقاومت پیش روی نماد، ۶۵۰ تومان و سپس ۷۵۰ تومان خواهد بود. همچنین، ۵۰۰ تومان و ۴۲۰ تومان نیز به عنوان حمایت معتبری در قیمت مد نظر خواهند بود. ناحیه مشخص شده کف کانال نیز می‌تواند به عنوان حمایت نماد مورد نظر باشد.

تحلیل تکنیکال توریل


تحلیل تکنیکال خفناور | 15 فروردین 1402

نماد خفناور در روند نزولی قرار دارد و قیمت محدوده 2000 تومان به عنوان کف حمایتی مد نظر است.

همچنین در کوتاه مدت این نماد در روند خنثی با سقف 2800 و کف 2000 تومان معامله می شود که به نظر می رسد این بازه 40 درصدی فعلاً پایدار باشد.

در بلند مدت همچنین 3800 تومان به عنوان مقاومت اصلی مد نظر است.

تحلیل تکنیکال خفناور


تحلیل تکنیکال وسدید | 14 فروردین 1402

نماد وسدید در طول پنج ماه گذشته رشد 200 درصدی داشته و در حال حاضر در حال ادامه صعود به نظر می‌رسد. اما افت 25 درصدی در ماه اخیر نشان می‌دهد که بازار نیز برای این نماد چالش‌های خود را دارد. با نزدیک شدن به محدوده مقاومتی 310 تومان، می‌توان انتظار داشت که بازار به دنبال رشد این نماد باشد.

اما در صورتی که این محدوده شکسته شود، محدوده مقاومتی 400 تومان برای این نماد مهم خواهد بود. در صورتی که قیمت نماد کاهش پیدا کند، محدوده حمایتی 210 تومان می‌تواند به عنوان حداقل قیمت مورد نیاز برای این نماد در نظر گرفته شود.

تحلیل تکنیکال وسدید


تحلیل تکنیکال خفولا | 10 فروردین 1402

نماد خفولا، در طی یکسال گذشته، با سود 400 درصدی که برای سهامدارانش به دست آورده است، در نوع خودش به عنوان یکی از نمادهای بازده بالای بازار شناخته شده است و در روند صعودی قرار دارد.

لازم به ذکر است که نواحی سقف کانال و محدوده های 4200 و 5300 به عنوان مقاومت محسوب می شوند و در این نواحی پر ریسک، خرید انجام ندهید، به جای آن نواحی حمایتی کف کانال صعودی که در حوالی 3500 و بعد از آن 2800 تومان قرار دارد را در استراتژی معاملاتی خود در نظر بگیرید.

تحلیل تکنیکال خفولا


تحلیل تکنیکال زماهان | 9 فروردین 1402

زماهان در روند بلندمدت خود جهت قیمت مشخصی ندارد و روند خنثی دارد. می‌توان گفت فاصله این نماد تا سقف مقاومتی ۱۱۲۰ تومان در حدود ۳۰ درصد است.

همچنین، اگر قیمت این سهم کاهش پیدا کند، ممکن است تا حدود ۳۵ درصدی توانایی افت قیمت تا حمایت بلندمدتی یعنی ۵۳۰ تومان را داشته باشد.

تحلیل تکنیکال زماهان


تحلیل تکنیکال فاسمین | 8 فروردین

نماد فاسمین در چهار ماه گذشته، در کانال صعودی، به سود 150 درصدی برای سهامدارانش دست یافته است. در حال حاضر، این نماد با برخورد به سقف کانال و مقاومت 900 تومان در وضعیت اصلاحی قرار دارد.

به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود که در این ناحیه پر ریسک، از خرید خودداری شود. در صورت افت قیمت، نواحی 725 تومان (کف کانال ترسیم شده) و 625 تومان به عنوان نواحی احتمالی حمایت، مناسب برای خرید هستند.

همچنین، روند کلی نماد فاسمین صعودی است و می‌توان در میان مدت، تا هدف مقاومت بعدی (که 1100 تومان است)، رشد سهم را در نظر داشت.

 

تحلیل تکنیکال فاسمین


تحلیل تکنیکال شپنا | 7 فروردین

با توجه به تصویر نماد شپنا در یک دوره زمانی طولانی با روند صعودی معامله می‌شود.

این نماد پس از رشد نزدیک به 190 درصدی در یک سال گذشته، اکنون به محدوده مقاومتی بسیار مهم، یعنی سقف تاریخی 970 تومان رسیده است.

احتمالاً این محدوده به عنوان یک سقف قابل قبول در روند آتی نماد تاثیر گذار باشد.

تحلیل تکنیکال شپنا

تحلیل تکنیکال شپنا | 7 فروردین

با توجه به تصویر نماد شپنا در یک دوره زمانی طولانی با روند صعودی معامله می‌شود.

این نماد پس از رشد نزدیک به 190 درصدی در یک سال گذشته، اکنون به محدوده مقاومتی بسیار مهم، یعنی سقف تاریخی 970 تومان رسیده است.

احتمالاً این محدوده به عنوان یک سقف قابل قبول در روند آتی نماد تاثیر گذار باشد.

تحلیل تکنیکال شپنا


تحلیل تکنیکال نوری | 5 فروردین 1402

نماد نوری از جمله نمادهای مورد توجه در بازار بورس است که به صورت بلندمدت در روند صعودی قرار دارد. در حال حاضر، این نماد با شکست سقف قیمتی تاریخی 11500 تومان، به روند صعودی خود ادامه داده است.

مقاومت مهم بعدی نماد نوری در محدوده قیمتی 14000 تومان قرار دارد و مقاومت بعدی در محدوده 18300 تومان تعیین شده است. از طرف دیگر، مقاومتی در سطح 11500 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی شناخته می‌شود.

تحلیل تکنیکال نوری


تحلیل تکنیکال سصفها یک فروردین 1402

نماد سهام شرکت سصفها از ابتدای امسال تاکنون ۵۳۰ درصد رشد کرده است،

از نظر سوددهی جزو نمادهای بسیار موفق در بازار سهام قرار می‌گیرد.

با توجه به تصویر روند نماد، داخل کانال صعودی قرار گرفته است.

اما با رسیدن نماد به محدوده سقف تاریخی 16600 تومان و با توجه به مقاومت سقف کانال صعودی که با رنگ قرمز مشخص شده است، نماد در معرض خطر قرار گرفته است.

به همین دلیل، به سهامداران این نماد توصیه می‌شود که با توجه به استراتژی معاملاتی خود، به سیو سود اقدام کنند.

در صورتی که قیمت نماد کاهش پیدا کند، محدوده کف کانال صعودی به عنوان حمایت قیمتی با رنگ سبز مشخص شده و همچنین 6700 تومان نیز حمایت بلند مدتی نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سصفها


تحلیل تکنیکال شبصیر 29 اسفند 1401

نماد شبصیر در دو سال اخیر، یک روند صعودی با 200 درصد رشد تجربه کرده است. با مشاهده کانال رسم شده، مشخص شده است که این نماد در محدوده میانی کانال صعودی قرار دارد. تحلیل های تیم شهر بورس حاکی از آن است که مقاومت های پیش رو، می‌توانند در محدوده 2800 و 3200 تومان قرار داشته باشند و ناحیه کف کانال، نیز برای حمایت در روند بلندمدت، در محدوده 1900 و 1700 تومان مد نظر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شبصیر


تحلیل تکنیکال ثعمرا 28 اسفند 1401

نماد ثعمرا همزمان با ریزش تاریخی بورس تهران در مرداد ماه 1399، افت 85 درصد در قیمت خود را تجربه کرده است که قطعا یکی از بدترین ریزش های تاریخ بورس بود. با این حال، در آبان ماه سال جاری، این نماد با قیمت 480 تومان متوقف شد و توانست سود 220 درصدی را برای سهامدارانش به ارمغان آورد.
لازم به ذکر است که در طی این مدت، این نماد موفق به شکستن کانال نزولی رسم شده است و مقاومت معتبر 1240 تومان را پشت سر گذاشته است که نکته مثبتی برای روند آینده آن است.

تحلیل تکنیکال ثعمرا


تحلیل تکنیکال غنوش 28 اسفند 1401

با توجه به تصویر، نمودار نشان دهنده رشد 20 درصدی در روند مثلث خنثی است. با این حال، نمی توان انتظار داشت که این روند مثبت طولانی باشد و احتمالاً نماد به محدوده مقاومتی خط روند با مقاومت 1120 تومان واکنش نشان خواهد کرد.

روند خنثی و مثلثی به وضعیت روندهای با تقاضای و عرضه‌های معادل در بازار سهام گفته می‌شود، به عبارت دیگر، وقتی که برای سهام نسبت به سایر زمان‌ها اقبالی ویژه‌ای وجود ندارد. در این شرایط،یکی از نمادهایی که در این دسته قرار می‌گیرد، می‌تواند به کندی صعود یا نزول کند، اما به طور کلی، در طولانی مدت، بودن در یک روند خنثی از نظر روانشناسی می تواند به خستگی و ناامیدی سهامداران منجر شود و در نتیجه، باعث اشتباه در تصمیمات معامله گران می شود.

در صورت شکست محدوده مقاومتی ۱۱۲۰ تومان، قیمت نماد غنوش، به مقاومت معتبر بعدی یعنی ۱۴۰۰ تومان خواهد رسید. در غیر این صورت، نماد غنوش، نسبت به محدوده مقاومتی واکنش نشان می دهد و دچار افت قیمت خواهد شد. ناحیه قیمتی ۸۲۰ تا ۷۳۰ تومان به عنوان ناحیه حمایتی در نظر گرفته شده است.

تحلیل تکنیکال غنوش


تحلیل تکنیکال کویر | 27 اسفند 1401

نماد کویر از انتهای سال ۹۹ وارد یک روند نزولی شد و با ریزش ۷۵ درصدی در طول این دوره، تا ماه آبان ۱۴۰1 ، با وضعیت نامطلوبی روبرو بود.

ناحیه قمتی 200 تومان به عنوان حمایت، نقش مهمی در نماد کویر ایفا کرد؛ بدین ترتیب، سهامداران توانستند سود 80% را تا ماه گذشته کسب کنند.

در حال حاضر، نماد کویر در بلندمدت به نظر می‌رسد در روند خنثی قرار دارد، به نحوی که قیمت 200 تومانی به عنوان حمایت و 380 تومانی به عنوان ناحیه مقاومت تلقی می‌شود.

تحلیل تکنیکال کویر


تحلیل تکنیکال غپاک 25 اسفند 1401

غپاک از دو سال پیش تا آبان ماه امسال داخل کانال نزولی رسم شده افت 75 درصدی را تجربه کرد و در محدوده حمایتی 730 تومان این روند متوقف شد.

در ادامه این نماد توانست با شکست کانال نزولی، رشد 75 درصدی را از 730 تومان تا قیمت کنونی ثبت کرد.

در حال حاضر غپاک از هر زمان به مقاومت اصلی 1550 تومان نزدیکتر است و نشانه های ضعف روند را در این محدوده قابل مشاهده است.

توصیه می شود از خرید در این محدوده پر ریسک خودداری شود.

در صورت شکست مقاومت پیش رو، 2150 تومان محدوده مقاومتی معتبر بعدی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال غپاک


تحلیل تکنیکال فاذر | 23 اسفند 1401

با توجه به تصویر یک روند نزولی داخل کانال رسم شده مشاهده می شود که نکته بسیار مهم در رابطه با این نماد شکست پر قدرت مقاومت ها یکی پس از دیگری است.

فاذر در چهار ماه اخیر عملکرد فوق العاده ای داشته و توانسته مقاومت های اساس 120 و 150 تومان را در هم بشکند و اکنون از هر زمانی به مهمترین مقاومت یعنی سقف تاریخی 240 تومان نزدیک تر است.

تضعیف روند صعودی کنونی با نزدیکتر شدن نماد به این محدوده مقاومتی طبیعی بنظر می رسد که می تواند زنگ خطری به معامله گران پر ریسک بازار باشد.

تحلیل تکنیکال فاذر


تحلیل تکنیکال ذوب | 22 اسفند 1401

همزمان با ریزش تاریخی بورس تهران در مرداد ماه سال 1399 نماد ذوب نیز از این ریزش در امان نبود و متاسفانه با افت شدید 82 درصدی تا آبان ماه امسال زیان سنگینی را متحمل سهامدارنش کرد.

خوشبختانه این روند نزولی در محدوده حمایتی 170 تومان به پایان رسید و روند جدید در معاملات ذوب آهن اصفهان شروع شد.

در معاملات ذوب محدوده مقاومتی 260 تومان نقطه کانونی نماد و سقف کانال نزولی بود که شکست پرقدرت این محدوده نشان دهنده بازگشت نقدینگی و خریداران تازه نفس بود.

با توجه به تصویر مشخص است که این محدوده مقاومتی پس از شکست نقش حمایتی پولبک را ایفا کرده و اکنون جزو معتبرترین حمایت های ذوب خواهد بود.

در حال حاضر دو محدوده 410 و 500 تومان محدوده مقاومتی معتبر ذوب است که انتظار واکنش قیمتی نماد به این محدوده ها دور از انتظار نیست.

تحلیل تکنیکال ذوب


تحلیل تکنیکال حگردش 21 اسفند 1401

حگردش از آذر 1399 تا شهریور امسال از ناحیه مقاومتی 450 تومان تا محدوده حمایتی 200 تومان افت 55 در صدی را تجربه کرد، پس از این افت شدید و کف سازی در محدوده حمایتی رشد شارپی این نماد را تا 20 بهمن امسال را شاهد بودیم که علاوه بر جبران زیان های پیشین توانست سود 200 درصدی را نصیب سهامداران خود کند.

این روند شارپی در محدوده 600 تومان متوقف شد .

تحلیل تکنیکال حگردش


تحلیل تکنیکال وبهمن 19 اسفند 1401

وبهمن از آبان 1399 در محدوده خنثی با کف 220 تومان تا سقف 500 تومن معامله می شود.

این روند خنثی فرسایشی بوده و نشان دهنده قدرت برابر فروشنده ها و خریداران طی این دو سال است.

این نماد در دی ماه امسال با رسیدن به مقاومت 500 تومان متوقف شد و پس از افت 35 درصدی از نیمه دوم بهمن ماه در محدوده تقریبا خنثی کف سازی می کند .

در صورت افت قیمتی 290 تومان اولین محدوده حمایتی خواهد بود که در صورت شکست این محدوده انتظار افت بیشتر قیمتی در روند نزولی کوتاه مدتی را خواهیم داشت.

با توجه به مشخص نبودن روند غالب سهم توصیه می شود در خرید و فروش با احتیاط بیشتر تصمیم گیری شود و نماد هایی برای سرمایه گذاری انتخاب شود که در محدوده حمایتی قوی معامله می شود.

تحلیل تکنیکال وبهمن


تحلیل تکنیکال وساخت 16 اسفند 1401

وساخت از دو سال قبل افت قیمتی 80 درصدی را از قیمت 260 تومان تا 80 تومان تجربه کرد.

محدوده 80 تومان به عنوان کف حمایتی این نماد عمل کرده است.

سر ساختمان ایران از سال گذشته روند خود را تغییر داد و سود 150 درصدی را عاید سهامدارانش کرد. با توجه به نمودار متوجه می شویم که این نماد دقیقا به مقاومت سقف کانال نزولی یعنی 205 تومان واکنش نشان داده است.

در صورتی که این نماد مقاومت 205 تومان را پشت سر بگذارد، 260 تومان به عنوان سقف تاریخی مقاومت بعدی وساخت خواهد بود.

در حال حاضر وساخت افت قیمتی را تجربه می کنئ و اولین محدوده حمایتی نواحی 160 تومان خواهد بود، در صورت شکست این محدوده 125 تومان و 80 تومان به عنوان حمایت های آتی نماد مد نظر خواهد بود.

توصیه می کنم خریداران کوتاه مدت 160 تومان و بلند مدتی ها 125 تومان را به عنوان نواحی خرید مد نظر قرار دهند و همچنین از خرید در نواحی مقاومتی مشخص شده پرهیز شود.

تحلیل تکنیکال وساخت


تحلیل تکنیکال گدنا 13 اسفند 1401

گدنا از دی ماه 1399 با افت شدید قیمتی 80 درصدی تا مرداد ماه امسال مواجه بود تا اینکه از محدوده حمایتی 270 تومانی تمامی افت 18 ماهه خود را با یک رالی قیمتی جبران کرد و توانست طی 4 ماه سود 665 درصدی را عاید سهامدارانش کند که از این جهت جزو معدود نماد های بازار از نظر بازدهی در کوناه مدت می باشد.

در حال حاضر روند کوتاه مدتی گدنا نزولی است و اولین محدوده حمایتی معتبر در محدوده 490 تومان خواهد بود. توصیه می شود از خرید هیجانی در روند نزولی خودداری شود.

2100 تومان مقاومت تاریخی و معتبر ردنا آفرین فدک خواهد بود. نزدیکترین محدوده مقاومتی نیز محدوده 1350 تومان است که در تصویر با رنگ سبز مشخص شده است.

تحلیل تکنیکال گدنا


تحلیل تکنیکال غسالم | 12 اسفند 1401

غسالم از سال گذشته در روند صعودی رشد کرده و تا کنون توانسته سود 130 درصدی را عاید سهامدارانش کند.

این نماداز مهر ماه امسال با حمایت محدوده 280 تومان رشد 80 در صدی را تجربه کرد و 500 تومان به عنوان محدوده مقاومتی مانع رشد بیشتر غسالم شد.

پس از افت قیمتی 25 درصدی از 500 تومان محدوده 360 تومان نقش حمایتی برای سالمین داشت.

در وضعیت کنونی غسالم در یک قدمی مقاومت 500 تومانی است که خبر خوبی برای سهامداران نخواهد بود.

در صورت شکست پر قدرت این محدوده مقاومتی سقف کانال رسم شده و 700 تومان می تواند مقاومت معتبر نماد باشد.

برای افرادی که قصد سرمایه گذاری در این نماد را دارند پیشنهاد می شود از خرید در محدوده نزدیک به مقاومت خوداری شود.

تحلیل تکنیکال غسالم


تحلیل تکنیکال آپ 10 اسفند 1401

نماد آپ پس از افت 60درصدی از آذر 1400 در محدوده حمایتی 580 تومان متوقف شد

این نماد طی یکسال گدشته در یک روند خنثی با محدوده حمایتی 580 تومان و سقف 850 تومان معامله می شود.

نکته مثبت برای سهامداران شکست کانال نزولی ترسیم شده هست که نشانگر تضعیف این روند و اقبال عمومی بازار برای آپ خواهد بود.

باتوجه به نمودار متوجه کف سازی قدرتمند با حمایت نواحی 580 تومان میشویم، که این محدوده را به ناحیه امن خرید تبدیل کرده است؛ لذا توصیه می شود محدوده قیمتی پایین تر از 580 تومان را به عنوان حد ضرر در نظر گرفته شود.

تحلیل تکنیکال آپ


تحلیل تکنیکال خموتور 8 اسفند 1401

با ریزش بورس در سال 99 خموتور نیز مانند اکثریت نمادها دچار افت شدید قیمتی شد و روند غالب این نماد تا آبان ماه امسال نزولی بود.

با شکست محدوده مقاومتی 500 تومان خموتور روند صعودی گرفت و تا مقاومت استاتیکی 800 تومان رشد کرد.

در روند بلند مدتی این نماد در روند خنثی با رنج قیمتی از حمایت 300 تا مقاومت 800 تومان قرار دارد.

این نماد در بلند مدت چنانچه مقاومت 800 تومان را پشت سر بگذارد پتانسیل رشد تا سقف تاریخی 1450 تومان را خواهد داشت.

در صورت افت قیمتی اولین محدوده حمایتی 500 تومان خواهد بود و در صورت شکست این محدوده حمایت 300 تومان می تواند به عنوان ایستگاه نماد مد نطر باشد.

تحلیل تکنیکال خموتور


تحلیل تکنیکال کمینا | 7 اسفند 1401

نماد کمینا در نمای کلی روند خنثی دارد و از اوایل سال 1400 مابین محدوده حمایتی 620 تومان و سقف مقاومتی 1270 تومان معامله می شود.

1900 تومان سقف تاریخی شیشه سازی مینا است، همچنین در صورت افت 25 درصدی این نماد به حمایت اصلی 620 تومان خواهد رسید که می تواند برای سهامداران بلند مدتی خبر خوبی باشد.

توصیه می شود اگر قصد سهامداری بلند مدتی دارید حمایت محدوده 620 تومان را به عنوان منطقه خرید مدنطر قرار دهید .

همچنین در صورتی که قیمت به مقاومت 1270 تومان برسد اقدام به سیو سود کنید و از خرید خودداری کنید.

تحلیل تکنیکال کمینا


تحلیل تکنیکال غکورش | 6 اسفند 1401

صنعت غذایی کوروش طی یک سال گذشته در روند مثلثی رسم شده در حال معامله است.

این نماد طی 6 ماه گذشته در نوسان قیمتی 25 درصدی قرار داشته که حمایت و مقاومت این رنج خثی به ترتیب 820 و 1050 تومان است.

در روند کوتاه مدتی فاصله سهم تا اولین مقاومتش 1050 تومان 8 درصد است.

در صورت شکست این ناحیه مقاومتی ناحیه 1150 تومان مقاومت بعدی غکوروش خواهد بود .

فاصله این نماد تا سقف تاریخی خود 33 درصدی است.

در صورت واکنش به مقاومت 1050 تومان، غکوروش می‌تواند با افت قیمتی روبه‌رو شود که در این صورت اصلاح تا محدوده حمایتی 870 و 820 تومان دور از ذهن نیست.

توصیه می‌شود سهامداران این نماد تا رسیدن سهم به محدوده 1050 تومان اقدام به فروش نکنند.

خریداران نیز برای خرید، محدوده حمایتی 870 تومان را هدف قرار دهند.

همچنین شکست پرقدرت مقاومت 1050 تومان می‌تواند محدوده مناسبی برای خرید غکوروش به حساب بیاید.

تحلیل تکنیکال غکورش


تحلیل تکنیکال درازک | 5 اسفند 1401

درازک در بلند مدت روند خنثی دارد .

مقاومت پیش روی نماد 1800 تومان خواهد بود.

1300 و 1000 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی در بلندمدت است.

تحلیل تکنیکال درازک


تحلیل تکنیکال شستا | 5 اسفند 1401

شستا در بلند مدت با روند صعودی معامله می شود.

مقاومت پیش روی نماد 115 تومان خواهد بود.

80 و 90 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال شستا


تحلیل تکنیکال تلیسه | 4 اسفند 1401

تلیسه در بلند مدتی داخل روند خنثی معامله می شود.

550 و 480 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهند بود.

حمایت معتبر این نماد نیز در محدوده 320 و 260 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال تلیسه


تحلیل تکنیکال فملی | 4 اسفند 1401

نماد فملی روند صعودی دارد.

باتوجه به تصویر محدوده مقاومتی نماد ، سقف کانال خواهد بود این محدوده تقریبا 1000 تا 1100 تومان است که با رنگ قرمز مشخص شده است.

حمایت نماد در محدوده 720 تومان قرار دارد.

تحلیل تکنیکال فملی


تحلیل تکنیکال فلوله 3 اسفند 1401

فلوله  در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل روند خنثی  ترسیمی معامله می شود  .

250  تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

175 و 120  تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند  مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فلوله


تحلیل تکنیکال آریا 3 اسفند 1401

آریا در بلند مدت در حال صعود قیمتی است.

7500و 6200 تومان اولین محدوده حمایتی معتبر نماد خواهد بود.

9000 تومان و سقف کانال نیز  مقاومت این نماد است.

تحلیل تکنیکال آریا


تحلیل تکنیکال شیراز 2 اسفند 1401

شیراز در بلند مدت در حال صعود قیمتی است.

7300 تومان اولین محدوده حمایتی معتبر نماد خواهد بود.

9300 تومان و سقف کانال نیز مقاومت این نماد است.

تحلیل تکنیکال شیراز


تحلیل تکنیکال کرماشا 2 اسفند 1401

کرماشا در بلند مدتی با شکست روند صعودی وارد روند خنثی شده است.

7000 تومان به عنوان مقاومت معتبر و سقف تاریخی مدنظر است.

5200 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

ضعف روند در بلند مدت مشهود است که نشان از عدم اقبال عمومی به این نماد است.

تحلیل تکنیکال کرماشا


تحلیل تکنیکال فزر 1 اسفند 1401

فزر در بلند مدت با شکست روند صعودی وارد روند خنثی شده است.

شکست روند صعودی نشانگر عدم اقبال عمومی سهامداران به این نماد است.

مقاومت پیش روی نماد 3700 تومان خواهد بود.

2900 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال فزر


تحلیل تکنیکال توریل 1 اسفند 1401

توریل در بلند مدت در حال صعود قیمتی است.

800 تومان اولین محدوده حمایتی معتبر نماد خواهد بود.

1100 و 1200 تومان و سقف کانال نیز مقاومت این نماد است.

تحلیل تکنیکال توریل


تحلیل تکنیکال نوین 1 اسفند 1401

نوین در روند صعودی قرار دارد.

250 و 210 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

170 تومان نیز حمایت معتبر این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال نوین


تحلیل تکنیکال نطرین 29 بهمن 1401

نطرین در بلند مدتی با شکست روند نزولی، گارد نزولی گرفته است.

مقاومت پیش رو 800 تومان خواهد بود

570 و 530 تومان نیز به عنوان اولین ناحیه حمایتی نماددر بلند مدتی مد نظر خواهد بود

تحلیل تکنیکال نطرین


تحلیل تکنیکال شبریز 29 بهمن 1401

شبریز در بلند مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

شکست روند نزولی نشانگر عدم اقبال عمومی سهامداران به این نماد است.

مقاومت پیش روی نماد 1750 تومان خواهد بود.

1300 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی در بلندمدت است.

تحلیل تکنیکال شبریز


تحلیل تکنیکال انرژی 3 | 26 بهمن 1401

انرژی3 در بلند مدت روند نزولی دارد .

مقاومت پیش روی نماد 4800تومان خواهد بود.

2800 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی در بلندمدت است.

تحلیل تکنیکال انرژی 3


تحلیل تکنیکال ثنور | 26 بهمن 1401

ثنور در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل روند خنثی ترسیمی معامله می شود .

1000 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

630 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ثنور


تحلیل تکنیکال فرابورس | 25 بهمن ماه

فرابورس در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

1300 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

730 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فرابورس


تحلیل تکنیکال بورس | 25 بهمن

بورس در بلند مدت روند خنثی دارد

این نماد در محدوده مقاومتی 770تومان معامله می شود.

440 تومان و کف کانال نیز به عنوان حمایت قیمتی بورس در بلند مدت خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بورس


تحلیل تکنیکال ثبهساز 24 بهمن 1401

ثبهساز در بلند مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

شکست روند نزولی نشانگر اقبال عمومی سهامداران به این نماد است.

مقاومت پیش روی نماد 250 تومان خواهد بود.

120 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی در بلندمدت است.

تحلیل تکنیکال ثبهساز


تحلیل تکنیکال کرمان | 24 بهمن 1401

کرمان داخل روند صعودی معامله می شود.

135 تومان و 155 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر کرمان نیز در محدوده 106 و 83 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کرمان


تحلیل تکنیکال زقیام | 23 بهمن 1401

زقیام در بلند مدت در حال صعود قیمتی است.

220 تومان اولین محدوده حمایتی معتبر نماد خواهد بود.

300 تومان و سقف کانال (محدوده 450 تومان) نیز مقاومت این نماد است.

تحلیل تکنیکال زقیام


تحلیل تکنیکال پرداخت 22 بهمن

پرداخت در بلند مدت روند صعودی دارد.

مقاومت پیش روی نماد 1310 تومان خواهد بود، 1530 تومان مقاومت تاریخی بلند مدتی خواهد بود.

970 و 800 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال شبندر


تحلیل تکنیکال شپنا | 22 بهمن

شپنا در بلند مدتی داخل روند صعودی معامله می شود.

800تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر شپنا نیز در محدوده 590 و 510 تومان خواهد بود.

 

تحلیل تکنیکال شپنا


تحلیل تکنیکال شبندر | 22 بهمن

شبندر در بلند مدت در حال صعود قیمتی است.

830 و 670 تومان اولین محدوده حمایتی معتبر نماد خواهد بود.

1100 و 1000 تومان و سقف کانال نیز مقاومت این نماد است.

تحلیل تکنیکال شبندر


تحلیل تکنیکال شتران 22 بهمن 1401

شتران در بلند مدت روند صعودی دارد .

مقاومت پیش روی نماد 450 تومان خواهد بود.

330و 270 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی در بلندمدت است.

تحلیل تکنیکال شتران


تحلیل تکنیکال شپدیس | 21 بهمن 1401

شپدیس  در بلند مدتی با شکست روند صعودی وارد روند خنثی شده است.

18500 تومان به عنوان مقاومت معتبر و سقف تاریخی  مدنظر است.

13700 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند  مدتی خواهد بود.

ضعف روند در بلند مدت مشهود است که نشان از عدم اقبال عمومی به این نماد است.

تحلیل تکنیکال شپدیس


تحلیل تکنیکال غدیس 21 بهمن 1401

غدیس  در بلند مدت در حال صعود قیمتی است.

ناحیه مشخص شده میدلاین محدوده مقاومتی این نماد خواهد بود.

1600 تومان و سقف کانال نیز  مقاومت این نماد است.

تحلیل تکنیکال غدیس


تحلیل تکنیکال غنوش 20 بهمن 1401

غنوش در  بلند مدت  روند نزولی دارد .

مقاومت پیش روی نماد 1130 و 1400 تومان  خواهد بود.

740 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی در بلندمدت است.

تحلیل تکنیکال غنوش


تحلیل تکنیکال خراسان 20 بهمن 1401

خراسان در  بلند مدت با شکست روند صعودی  ، تغییر روند داده  است.

با شکسته شدن روند صعودی،  مقاومت پیش روی نماد 12800 تومان تومان  خواهد بود.

10000 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال خراسان


تحلیل تکنیکال وساپا 18 بهمن 1401

وساپا در بلند مدتی صعودی است.

590 و 690 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

410 و 310 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وساپا


تحلیل تکنیکال ورنا 18 بهمن 1401

ورنا در بلند مدت روند صعودی دارد

این نماد در محدوده مقاومتی 820 تومان معامله می شود.

480 تومان و کف کانال نیز به عنوان حمایت قیمتی ورنا در کوتاه مدت خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ورنا


تحلیل تکنیکال سیمرغ 18 بهمن 1401

سیمرغ در بلند مدت روند صعودی دارد .

مقاومت پیش روی نماد 2800 و 3450 تومان خواهد بود.

1900 و 1700 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی در بلندمدت است.

تحلیل تکنیکال سیمرغ


تحلیل تکنیکال کلر 16 بهمن 1401

کلر در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل روند خنثی ترسیمی معامله می شود .

9800 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

7500 و 6500 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کلر


تحلیل تکنیکال بوعلی 16 بهمن 1401

بوعلی در بلند مدتی داخل روند صعودی معامله می شود.

3800 و تومان و سقف کانال مشخص شده نواحی مقاومتی معتبر نماد خواهد بود.

حمایت بوعلی نیز در محدوده 3200 و 2500 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بوعلی


تحلیل تکنیکال دلقما 16 بهمن 1401

روند دلقما صعودی است.

340 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

280 و 245 تومان نیز حمایت معتبر این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال دلقما


تحلیل تکنیکال خاور 12 بهمن 1401

خاور در بلند مدت روند صعودی دارد .

مقاومت پیش روی نماد 400 تومان خواهد بود.

250 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال خاور

خاور در کوتاه مدتی داخل روند صعودی معامله می شود.

400 تومان مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر این نماد نیز در محدوده 310 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال خاور


تحلیل تکنیکال زملارد | 14 بهمن 1401

زملارد در بلند مدت روند نزولی دارد .

مقاومت پیش روی نماد 1400 تومان خواهد بود.

1050 و 810 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی در بلندمدت است.

تحلیل تکنیکال زملارد

زملارد در کوتاه مدت با شکست روند صعودی وارد روند خنثی شده است.

شکست روند صعودی نشانگر عدم اقبال عمومی سهامداران به این نماد است.

مقاومت پیش روی نماد 1400 تومان خواهد بود.

1050 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی در کوتاه مدت است.

تحلیل تکنیکال زملارد


تحلیل تکنیکال فگستر 12 بهمن 1401

فگستر در بلند مدت روند خنثی دارد

این نماد در محدوده مقاومتی 950 و 820 تومان معامله می شود.

500 تومان و کف کانال نیز به عنوان حمایت قیمتی فگستر در کوتاه مدت خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فگستر

فگستر در کوتاه مدتی با شکست روند صعودی، گارد نزول گرفته است.

مقاومت پیش رو 820 تومان خواهد بود

630 و 500 تومان نیز به عنوان اولین ناحیه حمایتی نماددر کوتاه مدتی مد نظر خواهد بود

تحلیل تکنیکال فگستر


تحلیل تکنیکال سبزوا 10 بهمن 1401

سبزوا در بلند مدتی صعودی است.

630 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

430 و 330 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سبزوا

سبزوا در کوتاه مدت با شکست روند صعودی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 630 تومان خواهد بود.

430 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال سبزوا


تحلیل تکنیکال شپلی 10 بهمن 1401

شپلی در بلند مدت در حال صعود قیمتی است.

930 تومان اولین محدوده حمایتی معتبر نماد خواهد بود.

1200 تومان و سقف کانال نیز مقاومت این نماد است.

تحلیل تکنیکال شپلی

شپلی در کوتاه مدتی نیز صعودی است.

1200 تومان سقف کانال و محدوده مقاومتی این نماد خواهد بود.

همچنین 930 تومان و کف کانال به عنوان حمایت شپلی مد نظر است.

تحلیل تکنیکال شپلی


تحلیل تکنیکال ثنور 8 بهمن 1401

ثنور در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل روند خنثی ترسیمی معامله می شود .

1000 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

620 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ثنور

ثنور در کوتاه مدت روند صعودی دارد

مقاومت پیش روی نماد 800 تومان خواهد بود.

نواحی کف کانال و 680 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال ثنور


تحلیل تکنیکال شغدیر 8 بهمن 1401

شغدیر در بلند مدت روند نزولی دارد .

این نماد در بلند مدت به محدوده مقاومتی سقف کانال نزولی نزدیک شده است.

مقاومت پیش روی نماد 7700 و 8800 تومان خواهد بود.

6000 و 5100 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی در بلندمدت است.

تحلیل تکنیکال شغدیر

شغدیر در کوتاه مدتی داخل روند صعودی معامله می شود.

7300 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر این نماد نیز در محدوده 6000 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شغدیر


تحلیل تکنیکال ساربیل 6 بهمن 1401

ساربیل در بلند مدت روند صعودی دارد .

مقاومت پیش روی نماد 4800 و 6000 تومان خواهد بود.

4000 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال ساربیل

ساربیل در کوتاه مدتی داخل روند صعودی معامله می شود.

4800 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر این نماد نیز در محدوده 4000 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ساربیل


تحلیل تکنیکال صبا 6 بهمن 1401

صبا در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

450 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر صبا نیز در محدوده 330 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال صبا

صبا در کوتاه مدت صعودی است

مقاومت پیش روی نماد 410 تومان خواهد بود.

350 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال صبا


تحلیل تکنیکال لپارس 5 بهمن 1401

لپارس در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

13000 و 10700 تومان نواحی مقاومتی معتبر نماد خواهد بود.

حمایت لپارس نیز در محدوده 7100 و 6300 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال لپارس

لپارس در کوتاه مدت صعودی است.

8800 و 7100 تومان به ترتیب محدوده مقاومتی و حمایتی این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال لپارس


تحلیل تکنیکال ثفارس 5 بهمن 1401

ثفارس در بلندمدت روند نزولی دارد.

باتوجه به تصویر محدوده مقاومتی نماد 1050 تومان است.

حمایت نماد در محدوده 730 تومان قرار دارد.

تحلیل تکنیکال ثفارس

ثفارس در کوتاه مدت روند صعودی دارد

مقاومت پیش روی نماد 960 تومان خواهد بود.

نواحی کف کانال و 730 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال ثفارس


تحلیل تکنیکال وپترو | 4 بهمن 1401

وپترو روند صعودی دارد

1750 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

1440 و 1260 تومان نیز سقف مقاومتی معتبر پیش روی این نماد است.

از خرید هیجانی سهم خودداری کنید، شکست سقف و پولبک به این ناحیه بهترین زمان خرید خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وپترو


تحلیل تکنیکال شلرد | 4 بهمن 1401

شلرد در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد .

1350 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

780 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شلرد

شلرد در کوتاه مدت روند نزولی دارد

مقاومت پیش روی نماد 940 تومان خواهد بود.

نواحی کف کانال و 770 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال شلرد


تحلیل تکنیکال شگویا | 4 بهمن 1401

شگویا در بلند مدت در حال صعود قیمتی است.

900 تومان اولین محدوده حمایتی معتبر نماد خواهد بود.

1500 تومان و سقف کانال نیز مقاومت این نماد است.

تحلیل تکنیکال شگویا

شگویا در کوتاه مدتی نیز صعودی است.

1300 تومان سقف کانال و محدوده مقاومتی این نماد خواهد بود.

همچنین 1050 تومان و کف کانال به عنوان حمایت شگویا مد نظر است.

تحلیل تکنیکال شگویا


تحلیل تکنیکال حآسا 30 دی 1401

حآسا در بلند مدتی با شکست روند نزولی، گارد صعودی گرفته است.

مقاومت پیش رو 1200 تومان و 1700 تومان خواهد بود

800 تومان نیز به عنوان اولین ناحیه حمایتی نماددر بلند مدتی مد نظر خواهد بود

تحلیل تکنیکال حآسا

حآسا در کوتاه مدت روند خنثی دارد

این نماد در محدوده مقاومتی 1200 تومان معامله می شود.

800 تومان و کف کانال نیز به عنوان حمایت قیمتی حآسا در کوتاه مدت خواهد بود.

تحلیل تکنیکال حآسا


تحلیل تکنیکال فافزا 28 دی 1401

روند نماد فافزا صعودی است.

4300 تومان اولین محدوده مقاومتی و کف کانال صعودی و 3500 تومان اولین محدوده حمایتی این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فافزا


تحلیل تکنیکال سپید 28 دی 1401

سپید در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد .

2450 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

1600 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سپید

سپید در کوتاه مدت روند صعودی دارد

مقاومت پیش روی نماد 2450 تومان خواهد بود.

نواحی کف کانال و 1850 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال سپید


تحلیل تکنیکال کبافق 27 دی 1401

کبافق در بلند مدت روند نزولی دارد.

مقاومت پیش روی نماد 3800 تومان خواهد بود، این نماد در مقاومت سقف کانال نزولی بلند مدتی قرار دارد.

2300 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال کبافق

کبافق در کوتاه مدتی داخل روند صعودی معامله می شود.

سقف کانال(با رنگ قرمز مشخص شده) و 3800 محدوده مقاومتی معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر این نماد نیز در محدوده 2600 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کبافق


تحلیل تکنیکال تپکو 27 دی 1401

تپکو در بلند مدت با شکست روند نزولی ، تغییر روند داده است.

با شکسته شدن مقاومت 150 تومان، مقاومت پیش روی نماد 160 تومان و سپس 190 تومان خواهد بود.

115 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال تپکو

تپکو در کوتاه مدتی داخل روند صعودی معامله می شود.

160 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر این نماد نیز در محدوده 140 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال تپکو


تحلیل تکنیکال وپویا 26 دی 1401

وپویا در بلند مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 280 تومان خواهد بود.

200 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال وپویا

وپویا در کوتاه مدتی داخل روند صعودی معامله می شود.

260 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر این نماد نیز در محدوده 225 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وپویا


تحلیل تکنیکال شکربن 26 دی 1401

شکربن در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد .

410 و 500 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

250 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شکربن

شکربن در کوتاه مدت روند صعودی دارد

مقاومت پیش روی نماد 410 تومان خواهد بود.

نواحی کف کانال و 340 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال شکربن


تحلیل تکنیکال دکوثر 26 دی 1401

دکوثر داخل روند صعودی معامله می شود.

580 و 640 تومان مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر این نماد نیز در محدوده 465 و 370 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال دکوثر


تحلیل تکنیکال توریل 25 دی 1401

توریل در بلند مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

شکست روند نزولی نشانگر اقبال عمومی سهامداران به این نماد است.

مقاومت پیش روی نماد 950 تومان خواهد بود.

555 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال توریل

توریل در کوتاه مدتی داخل روند صعودی معامله می شود.

950 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر این نماد نیز در محدوده 800 و 650 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال توریل


تحلیل تکنیکال فسپا 25 دی 1401

فسپا در بلندمدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

باتوجه به تصویر محدوده مقاومتی نماد 1550 تومان است.

حمایت نماد در محدوده 900 تومان قرار دارد.

تحلیل تکنیکال فسپا

فسپا در کوتاه مدت روند صعودی دارد

مقاومت پیش روی نماد 1550 تومان خواهد بود.

نواحی کف کانال و 1200 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال فسپا


تحلیل تکنیکال وبشهر 25 دی 1401

وبشهر در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل روند خنثی ترسیمی معامله می شود .

1000 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

530تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وبشهر

وبشهر در کوتاه مدت روند صعودی دارد.

مقاومت پیش روی نماد 780 تومان خواهد بود.

نواحی کف کانال و 650 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال وبشهر


تحلیل تکنیکال شکام 25 دی 1401

شکام در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

820 تومان به عنوان مقاومت معتبر و تاریخی مدنظر است.

600 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شکام

شکام در کوتاه مدت روند صعودی دارد

670 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

820 تومان نیز سقف تاریخی و مقاومت معتبر پیش روی این نماد است.

از خرید هیجانی سهم خودداری کنید، شکست سقف و پولبک به این ناحیه بهترین زمان خرید خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شکام


تحلیل تکنیکال ختور 24 دی 1401

ختور در داخل روند صعودی معامله می شود.

850 و 700 تومان مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر این نماد نیز در محدوده 490 و 430 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ختور


تحلیل تکنیکال کسعدی 24 دی 1401

کسعدی در بلند مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

شکست روند نزولی نشانگر اقبال عمومی سهامداران به این نماد است.

مقاومت پیش روی نماد 1400 تومان خواهد بود.

650 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی در بلندمدت است.

تحلیل تکنیکال کسعدی

کسعدی در کوتاه مدتی داخل روند صعودی معامله می شود.

1180 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر این نماد نیز در محدوده 880 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کسعدی


تحلیل تکنیکال خگستر | 24 دی 1401

خگستر در بلند مدت در حال صعود قیمتی است.

380 تومان اولین محدوده حمایتی معتبر نماد خواهد بود.

550 تومان و سقف کانال نیز مقاومت این نماد است.

تحلیل تکنیکال خگستر

خگستر در کوتاه مدتی نیز صعودی است.

550 تومان سقف کانال و محدوده مقاومتی این نماد خواهد بود.

همچنین 440 تومان و کف کانال به عنوان حمایت خگستر مد نظر است.

تحلیل تکنیکال خگستر


تحلیل تکنیکال غزر 24 دی1401

غزر در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

580 تومان به عنوان مقاومت معتبر و تاریخی مدنظر است.

300 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال غزر

غزر در کوتاه مدت روند صعودی دارد

360 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

430 تومان نیز سقف مقاومتی معتبر پیش روی این نماد است.

از خرید هیجانی سهم خودداری کنید، نقاط حمایتی بهترین زمان خرید خواهد بود.

تحلیل تکنیکال غزر


تحلیل تکنیکال شرنگی 22 دی 1401

شرنگی در بلند مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

شکست روند نزولی نشانگر اقبال عمومی سهامداران به این نماد است.

مقاومت پیش روی نماد 4700 تومان خواهد بود.

3750 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی در بلندمدت است.

تحلیل تکنیکال شرنگی

شرنگی در کوتاه مدتی داخل روند صعودی معامله می شود.

4700 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر این نماد نیز در محدوده 4000 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شرنگی


تحلیل تکنیکال البرز 22 دی 1401

روند بلندمدتی البرز صعودی است.

حمایت و مقاومت قیمتی به ترتیب 175 و 230 تومان خواهد بود

با نزدیک شدن البرز به سقف کانال توصیه می شود معامله گران احتیاط را در دستور کار قرار دهند.

تحلیل تکنیکال البرز

روند کوتاه مدتی نماد البرز صعودی است.

230 تومان اولین محدوده مقاومتی و کف کانال صعودی و 175 تومان اولین محدوده حمایتی این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال البرز


تحلیل تکنیکال ولصنم 22 دی 1401

ولصنم در بلند مدت در حال صعود قیمتی است.

390 تومان اولین محدوده حمایتی معتبر نماد خواهد بود.

570 تومان و سقف کانال نیز مقاومت این نماد است.

تحلیل تکنیکال ولصنم

ولصنم در کوتاه مدتی نیز صعودی است.

500 تومان سقف کانال و محدوده مقاومتی این نماد خواهد بود.

همچنین 390 تومان و کف کانال که با رنگ سبز مشخص شده به عنوان حمایت ولصنم مد نظر است.

تحلیل تکنیکال ولصنم


تحلیل تکنیکال وپاسار 21 دی 1401

وپاسار در بلند مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 640 تومان خواهد بود.

500 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال وپاسار

وپاسار در کوتاه مدتی داخل روند خنثی معامله می شود.

640 تومان مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر این نماد نیز در محدوده 500 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وپاسار


تحلیل تکنیکال کگل 21 دی 1401

کگل در بلند مدتی با شکست روند نزولی، گارد صعودی گرفته است.

مقاومت پیش رو 900 تومان و 1000 تومان خواهد بود

720تومان نیز به عنوان اولین ناحیه حمایتی نماددر بلند مدتی مد نظر خواهد بود

تحلیل تکنیکال کگل

کگل در کوتاه مدت روند صعودی دارد

این نماد در محدوده مقاومتی 900 تومان معامله می شود.

800 تومان و کف کانال نیز به عنوان حمایت قیمتی کگل در کوتاه مدت خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کگل


تحلیل تکنیکال قچار 21 دی 1401

قچار در بلند مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

شکست روند نزولی نشانگر اقبال عمومی سهامداران به این نماد است.

مقاومت پیش روی نماد 1400 تومان خواهد بود.

820 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال قچار

قچار در کوتاه مدتی داخل روند صعودی معامله می شود.

1400 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر این نماد نیز در محدوده 1050 تومان خواهد بود.

مجدوده کف کانال که با رنگ سبز مشخص شده نیز می تواند به عنوان حمایت ایفای نقش نماید.

تحلیل تکنیکال قچار


تحلیل تکنیکال ختوقا 21 دی 1401

ختوقا در بلندمدت روند صعودی دارد.

باتوجه به تصویر محدوده مقاومتی نماد ، سقف کانال خواهد بود که با رنگ قرمز مشخص شده است.

حمایت نماد در محدوده 380 تومان قرار دارد.

تحلیل تکنیکال ختوقا

ختوقا در کوتاه مدت در حال رشد قیمتی است.

به علت رشد شارپی نماد محدوده مقاومتی و حمایتی استاتیکی ندارد.

محدوده کف کانال(محدوده سبز) به عنوان حمایت و ناحیه سقف کانال نیز به عنوان مقاومت کوتاه مدت مد نطر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ختوقا


تحلیل تکنیکال ولبهمن | 20 دی 1401

ولبهمن در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل روند خنثی ترسیمی معامله می شود .

380 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

230 و 160 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ولبهمن

ولبهمن در کوتاه مدت روند صعودی دارد.

مقاومت پیش روی نماد 380 تومان خواهد بود.

نواحی کف کانال و 280 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال ولبهمن


تحلیل تکنیکال غدام | 20 دی 1401

غدام در بلند مدت روند نزولی دارد.

مقاومت پیش روی نماد 8000 تومان خواهد بود، این نماد در مقاومت سقف کانال نزولی بلند مدتی قرار دارد.

3000 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال غدام

غدام در کوتاه مدتی داخل روند صعودی معامله می شود.

سقف کانال(با رنگ قرمز مشخص شده) محدوده مقاومتی معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر این نماد نیز در محدوده 380 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال غدام


تحلیل تکنیکال اهرم | 20 دی 1401

اهرم در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

1500 تومان به عنوان مقاومت معتبر و تاریخی مدنظر است.

950 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال اهرم

اهرم در کوتاه مدت روند صعودی دارد

1230 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

1500 تومان نیز سفغ تاریخی و مقاومت معتبر پیش روی این نماد است.

از خرید هیجانی سهم خودداری کنید، شکست سقف و پولبک به این ناحیه بهترین زمان خرید خواهد بود.

تحلیل تکنیکال اهرم


تحلیل تکنیکال ولساپا | 19 دی 1401

ولساپا در بلند مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 160 تومان خواهد بود.

110 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

معامله در این محدوده پر ریسک توصیه نمی شود.

تحلیل تکنیکال ولساپا

ولساپا در کوتاه مدت روند صعودی دارد.

کف کانال و بعد از آن محدوده 120 تومان به عنوان حمایت کوتاه مدت مد نظر خواهد بود.

160 نیز سقف مقاومتی نماد در کوتاه مدت است

تحلیل تکنیکال ولساپا


تحلیل تکنیکال ذوب | 19 دی 1401

ذوب در بلند مدت با شکست روند صعودی وارد روند خنثی شده است.

با شکسته شدن مقاومت 320 تومان، مقاومت پیش روی نماد 380 تومان خواهد بود.

200 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال ذوب

ذوب در کوتاه مدتی داخل روند صعودی معامله می شود.

380 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر این نماد نیز در محدوده 300 و 230 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ذوب


تحلیل تکنیکال سمازن | 18 دی ۱۴۰۱

سمازن در بلند مدت روند صعودی دارد .

مقاومت پیش روی نماد 1900 تومان خواهد بود.

1150 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال سمازن

سمازن در کوتاه مدتی داخل روند صعودی معامله می شود.

1600 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر این نماد نیز در محدوده 1300 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سمازن


تحلیل تکنیکال سفارس | 18 دی ۱۴۰۱

سفارس در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل روند خنثی ترسیمی معامله می شود .

2300 و 2600 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

1450 و 1200 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سفارس

سفارس در کوتاه مدت روند صعودی دارد

مقاومت پیش روی نماد 2300 تومان خواهد بود.

نواحی کف کانال و 1700 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال سفارس


تحلیل تکنیکال خبهمن | 17 دی 1401

خبهمن در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد .

215 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است، در صورت شکست این محدوده 250 تومان مقاومت بعدی این نماد در بلند مدت خواهد بود.

125 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

مدیریت ریسک در این محدوده مقاومتی پیشنهاد می شود.

تحلیل تکنیکال خبهمن

خبهمن در کوتاه مدت روند صعودی دارد

مقاومت پیش روی نماد 215 تومان خواهد بود.

نواحی کف کانال و 170 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال خبهمن


تحلیل تکنیکال حفارس | 16 دی 1401

حفارس در بلند مدت در حال صعود قیمتی است.

1000 تومان اولین محدوده حمایتی معتبر نماد خواهد بود.

سقف کانال نیز مقاومت این نماد است.

تحلیل تکنیکال حفارس

حفارس در کوتاه مدتی نیز صعودی است.

1800 تومان سقف کانال و محدوده مقاومتی این نماد خواهد بود.

همچنین 1250 تومان نیز کف کانال و حمایت معتبر حفارس است.

تحلیل تکنیکال حفارس


تحلیل تکنیکال حکشتی | 16 دی 1401

روند بلندمدتی حکشتی صعودی است.

حمایت و مقاومت قیمتی به ترتیب 2200 و 3400 تومان خواهد بود

با نزدیک شدن حکشتی به سقف کانال توصیه می شود معامله گران احتیاط را در دستور کار قرار دهند.

تحلیل تکنیکال حکشتی

روند کوتاه مدتی نماد حکشتی صعودی است.

2400 تومان اولین محدوده مقاومتی و کف کانال نزولی و 2400 تومان اولین محدوده حمایتی این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال حکشتی


تحلیل تکنیکال ثشاهد | 16 دی 1401

ثشاهد در بلند مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

شکست روند نزولی نشانگر اقبال عمومی سهامداران به این نماد است.

مقاومت پیش روی نماد 1100 تومان خواهد بود.

530 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال ثشاهد

ثشاهد در کوتاه مدتی داخل روند صعودی معامله می شود.

930 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر این نماد نیز در محدوده 650 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ثشاهد


تحلیل تکنیکال کرمان | 16 دی 1401

کرمان در بلند مدت با شکست روند صعودی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 105 تومان خواهد بود.

70 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال کرمان

کرمان در کوتاه مدتی داخل روند صعودی معامله می شود.

105 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر این نماد نیز در محدوده 80 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کرمان


تحلیل تکنیکال وپارس 15 دی 1401

وپارس در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

240 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر زقیام نیز در محدوده 140 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وپارس

وپارس در کوتاه مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 195 تومان خواهد بود.

140 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال وپارس


تحلیل تکنیکال وبیمه 15 دی 1401

وبیمه در بلند مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 380 تومان خواهد بود.

130 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال وبیمه

وبیمه در کوتاه مدتی داخل روند صعودی معامله می شود.

این نماد با شکست مقاومت ها رشد سریعی را تجربه می کند.

حمایت معتبر این نماد نیز در محدوده 160 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وبیمه


تحلیل تکنیکال غسالم | 14 دی 1401

غسالم در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل باکس ترسیمی معامله می شود .

420 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

220 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

توصیه می شود در این محدوده مقاومتی در معاملات احتیاط شود.

تحلیل تکنیکال غسالم

غسالم در کوتاه مدت روند صعودی دارد

مقاومت پیش روی نماد 420 تومان خواهد بود.

330 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال غسالم


تحلیل تکنیکال غاذر | 14 دی 1401

غاذر در بلندمدت روند صعودی دارد.

باتوجه به تصویر محدوده مقاومتی ناحیه 7000 تومان

و حمایت نماد در محدوده 3100 تومان قرار دارد.

تحلیل تکنیکال غاذر

غاذر در کوتاه مدت در حال نزول قیمتی است.

کف کانال و 3600 اولین محدوده حمایتی معتبر غاذر خواهد بود.

4600 تومان نیز سقف مقاومتی این نماد است.

تحلیل تکنیکال غاذر


تحلیل تکنیکال کاما | 13 دی 1401

کاما در بلند مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 750 تومان خواهد بود.

350 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال کاما

کاما در کوتاه مدتی داخل روند صعودی معامله می شود.

750 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر این نماد نیز در محدوده 490 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کاما


تحلیل تکنیکال کروی | 13 دی 1401

کروی در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد .

2850 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

1500 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کروی

کروی در کوتاه مدت روند صعودی دارد

مقاومت پیش روی نماد 2850 تومان خواهد بود.

نواحی کف کانال و 2260 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال کروی


تحلیل تکنیکال شفن | 13 دی 1401

شفن در بلند مدت روند نزولی دارد

مقاومت پیش روی نماد 700 تومان خواهد بود.

نواحی کف کانال و 460 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال شفن

شفن در بلند کوتاه جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد .

650 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

460 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شفن


تحلیل تکنیکال نوری | 13 دی 1401

نوری در بلندمدت روند صعودی دارد.

باتوجه به تصویر محدوده مقاومتی ناحیه 1200 تومان و حمایت نماد در محدوده 8200 تومان قرار دارد.

تحلیل تکنیکال نوری

نوری در کوتاه مدت در حال رشد قیمتی است.

9000 تومان اولین محدوده حمایتی معتبر نوری خواهد بود.

11500 تومان نیز سقف مقاومتی این نماد است.

تحلیل تکنیکال نوری


تحلیل تکنیکال گشان | 12 دی 1401

گشان در بلند مدتی با شکست روند خنثی، گارد صعودی گرفته است.
مقاومت شکسته شده 2700 تومان به عنوان اولین ناحیه حمایتی نماددر بلند مدتی مد نظر خواهد بود

تحلیل تکنیکال گشان

گشان در کوتاه مدت روند صعودی دارد
این نماد در محدوده مقاومتی سقف کانال معامله می شود.
2000 تومان به عنوان حمایت قیمتی گشاندر کوتاه مدت خواهد بود.
تحلیل تکنیکال گشان


تحلیل تکنیکال سمگا | 12 دی 1401

سمگا در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

700 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر سمگا نیز در محدوده 450 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سمگا

سمگا در کوتاه مدت صعودی است.

700 و 500 تومان به ترتیب محدوده مقاومتی و حمایتی این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سمگا


تحلیل تکنیکال شپدیس | 11 دی 1401

شپدیس در بلندمدت با روند صعودی معامله می شود.

محدوده خط میانی کانال به عنوان مقاومت مد نظر است

و 15500 تومان نیز حمایت معتبر این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شپدیس

شپدیس در کوتاه مدتی نیز نزولی است.

22000 تومان سقف کانال و محدوده مقاومتی این نماد خواهد بود.

همچنین 18400 تومان نیز کف کانال و حمایت معتبر شپدیس است.

تحلیل تکنیکال شپدیس


تحلیل تکنیکال ومعادن 11 دی 1401

سهام شرکت سرمایه گذاری معادن و توسعه فلزات که طی سالیان اخیر سودهای قابل توجهی را نصیب سهامداران خود کرده، این روزها در یک روند صعودی قرار گرفته است.

ومعادن از نظر تکنیکالی در محدوده حمایتی کف کانال صعودی قرار دارد که این ناحیه جذاب می‌تواند آغازگر گارد صعودی جدید برای ومعادن باشد.

حمایت بلندمدتی نماد ومعادن در ناحیه 300 تومانی قرار دارد.

تحلیل تکنیکال ومعادن

سهام شرکت سرمایه گذاری معادن و توسعه فلزات که با توجه به وضعیت بنیادی شرکت طی ماه گذشته کام سهامداران را شیرین کرده، با توجه به وضعیت کلی بازار سرمایه و نوسان در نرخ ارز، در روند کوتاه مدتی نماد خنثی بوده و جهت خاصی ندارد.

ناحیه 400 تومان کف حمایتی ومعادن به حساب می‌آید.

همچنین محدوده قیمتی 600 تومانی، مقاومت نماد ومعادن را تشکیل داده است.

تحلیل تکنیکال ومعادن


تحلیل تکنیکال شسینا| 11 دی 1401

شسینا در بلند مدت روند نزولی دارد.

محدوده حمایتی نماد 125 تومان و

محدوده مقاومتی 230 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شسینا

شسینا در کوتاه مدت روند صعودی دارد.

این نماد به سقف کانال صعودی واکنش نشان داده

کف کانال و بعد از آن محدوده 145 تومان به عنوان حمایت کوتاه مدت مد نظر خواهد بود.

230 نیز سقف مقاومتی نماد در کوتاه مدت است

تحلیل تکنیکال شسینا


تحلیل تکنیکال کدما | 10 دی 1401

کدما در بلند مدت با شکست روند صعودی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 9900 تومان خواهد بود.

3900 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال کدما

کدما در کوتاه مدتی داخل روند صعودی معامله می شود.

5900 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر این نماد نیز در محدوده 4700 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کدما


تحلیل تکنیکال شبریز 10 دی 1401

شبریز در بلند مدت در حال رشد قیمتی است.

1300 تومان اولین محدوده حمایتی معتبر نماد خواهد بود.

2150 تومان نیز سقف مقاومتی این نماد است.

تحلیل تکنیکال شبریز

شبریز در کوتاه مدتی نیز صعودی است.

2150 تومان سقف کانال و محدوده مقاومتی این نماد خواهد بود.

همچنین 1500 تومان نیز کف کانال و حمایت معتبر شبریز است.

تحلیل تکنیکال شبریز


تحلیل تکنیکال شتران 10 دی 1401

شتران در بلند مدت روند صعودی دارد و 450 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر این نماد خواهد بود.

270 تومتن نیز به عنوان حمایت مد نظر است.

تحلیل تکنیکال شتران

شتران در کوتاه مدت نیز داخل کانال صعودی با حمایت 340 تومان معامله می شود

450 تومان نیز مقاومت معتبر این نمودار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شتران


تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | 9 دی 1401

نماد شاخص کل هم وزن در بلندمدت روند خنثی دارد و طبق تصویر رسم شده در حال معامله است.

316 هزار واحد محدوده حمایتی معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

محدوده 537 هزار واحد نیز محدوده مقاومتی نماد در بلند مدت است.

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن

شاخص کل هم وزن در کوتاه مدتی روند صعودی دارد.

412 هزار واحد حمایت شاخص کل هم وزن در کوتاه مدت خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن


تحلیل تکنیکال شاخص کل | 9 دی 1401

شاخص کل در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل روند خنثی ترسیمی معامله می شود .

2 میلیون و 100 هزار واحد به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

یک میلیون و 100 هزار واحد نیز حمایت معتبر این شاخص در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص کل

شاخص کل در کوتاه مدت روند صعودی دارد

این شاخص در محدوده مقاومتی سقف کانال معامله می شود.

یک میلیون و 380 هزار واحد نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال شاخص کل


تحلیل تکنیکال خزامیا 5 دی 1401

خزامیا در بلندمدت روند صعودی دارد.

باتوجه به تصویر محدوده مقاومتی ناحیه سقف کانال

و حمایت نماد در محدوده 950 تومان قرار دارد.

با توجه به رشد قیمتی، سهامداران می توانند در ناحیه مقاومتی اقدام به سیو سود نمایند.

تحلیل تکنیکال خزامیا

خزامیا در کوتاه مدت در حال صعود قیمتی است.

1300 تومان اولین محدوده حمایتی معتبر خزامیا خواهد بود.

سقف کانال ترسیم شده نیز مقاومت این نماد است.

تحلیل تکنیکال خزامیا


تحلیل تکنیکال اخابر | 5 دی 1401

اخابر در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

870 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت اخابر نیز در محدوده کف کانال و 560 تومانخواهد بود.

با از دست رفتن حمایت افت قیمتی بیشتر در این نماد دور از انتظار نیست

تحلیل تکنیکال اخابر

اخابر در کوتاه مدت نیز نزولی است.

760 تومان و 560 تومان به ترتیب محدوده مقاومتی و حمایتی این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال اخابر


تحلیل تکنیکال تاپیکو | 4 دی 1401

روند بلندمدتی تاپیکو صعودی است.

حمایت و مقاومت قیمتی به ترتیب 900 و 1460 رتومان خواهد بود

تحلیل تکنیکال تاپیکو

روند کوتاه مدتی نماد تاپیکو صعودی است.

1100 تومان اولین محدوده مقاومتی و سقف کانال صععودی نیز اولین محدوده حمایتی این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال تاپیکو


تحلیل تکنیکال شستا | 4 دی 1401

شستا در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل روند خنثی ترسیمی معامله می شود .

100 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

72 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شستا

شستا در کوتاه مدت روند صعودی دارد

مقاومت پیش روی نماد 100 تومان خواهد بود.

نواحی کف کانال و 80 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال شستا


تحلیل تکنیکال فارس| 4 دی 1401

فارس در بلند مدت روند صعودی دارد .

920 تومان سقف تاریخی و مقاومت معتبر این نماد خواهد بود.

همچنین این نماد در محدوده مقاومتی سقف کانال ترسیمی معامله می شود.

600 تومان نیز به عنوان حمایت مد نظر است.

تحلیل تکنیکال فارس

فارس در کوتاه مدت نیز داخل کانال صعودی با حمایت 700 تومان معامله می شود

920 تومان نیز مقاومت معتبر این نمودار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فارس


تحلیل تکنیکال فرابورس | 30 آذر

فرابورس در بلند مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 1350 تومان خواهد بود.

730 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال فرابورس

فرابورس در کوتاه مدت روند صعودی دارد.

کف کانال و بعد از آن محدوده 900 تومان به عنوان حمایت کوتاه مدت مد نظر خواهد بود.

1350 نیز سقف مقاومتی نماد در کوتاه مدت است

تحلیل تکنیکال فرابورس


تحلیل تکنیکال بورس | 30 آذر

بورس در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

650 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر بورس نیز در محدوده 450 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بورس

بورس در کوتاه مدت صعودی است.

650 تومان و 500 به ترتیب محدوده مقاومتی و حمایتی این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بورس


تحلیل تکنیکال وبملت | 28 آذر 1401

وبملت در بلندمدت روند صعودی دارد.

باتوجه به تصویر محدوده مقاومتی ناحیه 330 تومان و حمایت نماد در محدوده 250 تومان قرار دارد.

تضعیف روند صعودی در نمودار دیده می شود که نکته منفی برای سهامداران محسوب می شود.

تحلیل تکنیکال وبملت

وبملت در کوتاه مدت در روند خنثی قیمتی قرار دارد.

250 تومان اولین محدوده حمایتی معتبر نماد خواهد بود.

330 تومان نیز سقف مقاومتی این نماد است.

تحلیل تکنیکال وبملت


تحلیل تکنیکال وتجارت | 28 آذر 1401

وتجارت در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

180 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت وتجارت نیز در محدوده 120 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وتجارت

وتجارت در کوتاه مدت صعودی است.

180 و 135 تومان به ترتیب محدوده مقاومتی و حمایتی این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وتجارت


تحلیل تکنیکال شبندر | 27 آذر

شبندر در بلند مدت روند صعودی دارد.

محدوده حمایتی نماد 670 تومان و محدوده مقاومتی 980 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شبندر

شبندر در کوتاه مدت روند صعودی دارد.

کف کانال و بعد از آن محدوده 830 تومان به عنوان حمایت کوتاه مدت مد نظر خواهد بود.

980 نیز سقف مقاومتی نماد در کوتاه مدت است

تحلیل تکنیکال شبندر


تحلیل تکنیکال شپنا | 27 آذر

شپنا در بلند مدت روند صعودی دارد .

1160 تومان سقف تاریخی و مقاومت معتبر این نماد خواهد بود.

520 تومن نیز به عنوان حمایت مد نظر است.

تحلیل تکنیکال شپنا

شپنا در کوتاه مدت نیز داخل کانال صعودی با حمایت 670 تومان معامله می شود

سقف کانال نیز مقاومت معتبر این نمودار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شپنا


تحلیل تکنیکال فملی | 26 آذر 1401

فملی در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل روند خنثی ترسیمی معامله می شود .

730 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

400 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فملی

فملی در کوتاه مدت روند صعودی دارد

مقاومت پیش روی نماد 580 تومان خواهد بود.

نواحی سقف کانال نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال فملی


تحلیل تکنیکال فولاد | 26 آذر 1401

فولاد در بلند مدتی داخل روند خنثی معامله می شود.

600 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر فولاد نیز در محدوده 430 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فولاد

فولاد در کوتاه مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 580 تومان خواهد بود.

430 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال فولاد


تحلیل تکنیکال خساپا | 26 آذر 1401

خساپا  در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و  روند خنثی  دارد .

240 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

145 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند  مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال خساپا

خساپا  در کوتاه مدت روند صعودی دارد

مقاومت پیش روی نماد سقف کانال خواهد بود.

نواحی 200 نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال خساپا


تحلیل تکنیکال خودرو | 25 آذر 1401

خودرو در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

270 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

160 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه  مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال خودرو

خودرو در کوتاه مدت روند صعودی دارد

235 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

لازم به ذکر است این نماد در کوتاه  نشانه های ضعف روند صعودی را دارد.

تحلیل تکنیکال خودرو


تحلیل تکنیکال غگرجی | ۲۲ آذر 1401

غگرجی در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

220 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

120 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال غصینو و غگرجی

روند غگرجی در کوتاه مدت  خنثی  است.

مقاومت پیش روی نماد 155 تومان خواهد بود.

130 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال غصینو و غگرجی


تحلیل تکنیکال غصینو | ۲۲ آذر 1401

غصینو در بلندمدت روند نزولی دارد.

باتوجه به تصویر محدوده مقاومتی ناحیه 1820 تومان و حمایت نماد در محدوده 800 تومان قرار دارد.

تحلیل تکنیکال غصینو

غصینو در کوتاه مدت در روند صعودی قرار دارد

محدوده حمایتی  غصینو 1050 تومان خواهد بود.

سقف کانال  نیز محدوده مقاومتی این نماد است.

تحلیل تکنیکال غصینو


تحلیل تکنیکال ومعادن 21 آذر 1401

ومعادن جزو معدود نمادهای بورسی است که از سال 1382 وارد یک روند صعودی بلندمدت شده و تاکنون این روند را حفظ کرده که این روند پایدار صعودی، نشان از ارزندگی نماد مذکور دارد.

تحلیل تکنیکال ومعادن

در روند صعودی 20 ساله، سه محدوده  270، 70 و 12 تومان به عنوان حمایت‌های معتبر ومعادن محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال ومعادن

در روند میان مدت، نماد ومعادن با شکست روند صعودی در محدوده خنثی 300 تا 600 تومان در حال معامله است.

لازم به ذکر است استراحت قیمتی در این محدوده می‌تواند منجر به تجدید قوا و ادامه روند پایدار صعودی در بلندمدت شود.

تحلیل تکنیکال ومعادن

روند کوتاه مدتی نماد ومعادن نیز خنثی است که این موضوع از شرایط نه چندان پایدار بازار سرمایه طی دو سال اخیر نشات می‌گیرد. در این شرایط، محدوده 300 تومان به عنوان حمایت کوتاه مدتی سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات است و محدوده 600 تومان نیز مقاومت کوتاه مدتی ومعادن خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ومعادن


تحلیل تکنیکال ذوب | 21 آذر 1401

ذوب در بلند مدت روند نزولی دارد

مقاومت پیش روی نماد 320 تومان خواهد بود.

200تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال ذوب و فجر

ذوب در بلند کوتاه جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد .

320 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

200 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ذوب و فجر


تحلیل تکنیکال فجر | 21 آذر 1401

فجر در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

2200 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر فجر نیز در محدوده 800 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ذوب و فجر

فجر در کوتاه مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 1260 تومان خواهد بود.

800 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال ذوب و فجر


تحلیل تکنیکال پالایش | ۱۹ آذر 1401

پالایش یکم در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل روند خنثی ترسیمی معامله می شود .

10000 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

6300 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال پالایش و دارا یکم

پالایش یکم در کوتاه مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 10000 تومان خواهد بود.

8900 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال پالایش و دارا یکم

تحلیل تکنیکال دارایکم | ۱۹ آذر 1401

دارایکم در بلندمدت با روند نزولی معامله می شود.

محدوده قیمتی 10500 تومان مقاومت و 8500 تومان نیز حمایت معتبر این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال پالایش و دارا یکم

دارایکم در کوتاه مدتی نیز نزولی است.

10000 تومان سقف کانال و محدوده مقاومتی این نماد خواهد بود.

همچنین 8200 تومان نیز کف کانال و حمایت معتبر دارایکم است.

تحلیل تکنیکال پالایش و دارا یکم


تحلیل تکنیکال فخوز | 18 آذر 1401

فخوز در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

390 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت فخوز نیز در محدوده 185تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فخوز و کویر

فخوز در کوتاه مدت نیز نزولی است.

250 و 185 تومان به ترتیب محدوده مقاومتی و حمایتی این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فخوز و کویر

تحلیل تکنیکال کویر | 18 آذر 1401

کویر در بلند مدتی روند نزولی دارد .

330 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

200 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فخوز و کویر

کویر در کوتاه مدت روند نزولی دارد

مقاومت پیش روی نماد 260 تومان خواهد بود.

نواحی 200تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال فخوز و کویر


تحلیل تکنیکال قثابت | 17 آذر 1401

با توجه به تصویر قثابت در بلندمدتی داخل مثلث رسم شده معامله می شود و جهت خاصی ندارد

300 مقاومت و 165 تومان حمایت نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال قثابت و قشکر

قثابت در کوتاه مدت با شکست روند نزولی وارد محدوده خنثی شده است .

محدوده مقاومتی در قیمت 240 و محدوده حمایتی نماد 160 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال قثابت و قشکر

تحلیل تکنیکال قشکر | 17 آذر 1401

قشکر در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

250 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر قشکر نیز در محدوده کف کانال خواهد بود.

تحلیل تکنیکال قثابت و قشکر

قشکر در کوتاه مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 250 تومان خواهد بود.

140 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال قثابت و قشکر


تحلیل تکنیکال وخارزم | 14 آذر 1401

وخارزم در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل مثلث ترسیمی معامله می شود .

490 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

300 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وخارزم و سدبیر

وخارزم در کوتاه مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 380 تومان خواهد بود.

300 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال وخارزم و سدبیر

تحلیل تکنیکال سدبیر | 14 آذر 1401

سدبیر در بلند مدتی روند نزولی دارد.

3800 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

1360 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وخارزم و سدبیر

روند سدبیر در کوتاه مدت خنثی است.

مقاومت پیش روی نماد 2250 تومان خواهد بود.

1360 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال وخارزم و سدبیر


تحلیل تکنیکال دتماد | 12 آذر 1401

دتماد در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

4250 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر دتماد نیز در محدوده 2700 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال دتماد و دیران

دتماد در کوتاه مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 3600 تومان خواهد بود.

2700 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال دتماد و دیران

تحلیل تکنیکال دیران | 12 آذر 1401

دیران در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل مثلث ترسیمی معامله می شود .

2200 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

1050 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال دتماد و دیران

دیران در کوتاه مدت روند خنثی دارد

مقاومت پیش روی نماد 1400 تومان خواهد بود.

1050 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال دتماد و دیران


تحلیل تکنیکال سمازن | 10 آذر ۱۴۰۱

سمازن در بلند مدت روند صعودی دارد و

سقف کانال مقاومت معتبر این نماد خواهد بود.

1150 تومن نیز بع عنوان حمایت مد نظر است.

تحلیل تکنیکال سمازن و سفارس


تحلیل تکنیکال سفارس | 10 آذر ۱۴۰۱

سفارس در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل مثلث ترسیمی معامله می شود .

2100 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

1450 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سمازن و سفارس


تحلیل تکنیکال خبهمن | 5 آذر 1401

خبهمن در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

190 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر خبهمن نیز در محدوده 125 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال خبهمن و خگستر


تحلیل تکنیکال خگستر | 5 آذر 1401

خگستر در کوتاه مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 440 تومان خواهد بود.

275 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال خبهمن و خگستر


تحلیل تکنیکال پارسان | 1 آذر 1401

روند بلندمدتی پارسان صعودی است.

حمایت و مقاومت قیمتی به ترتیب 2850 تومان و سقف کانال خواهد بود

تحلیل تکنیکال پارسان و پترول


تحلیل تکنیکال پترول | 1 آذر 1401

پترول در بلند مدت در حال نزول قیمتی است.

160 تومان اولین محدوده حمایتی معتبر نماد خواهد بود.

250 تومان نیز سقف مقاومتی این نماد است.

تحلیل تکنیکال پارسان و پترول


تحلیل تکنیکال کرمان | 30 آبان 1401

کرمان در بلند مدت در حال نزول قیمتی است.

کف کانال اولین محدوده حمایتی معتبر نماد خواهد بود.

106 تومان نیز سقف مقاومتی این نماد است.

تحلیل تکنیکال کرمان و ثشاهد


تحلیل تکنیکال ثشاهد | 30 آبان 1401

ثشاهد در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

1030 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت ثشاهد نیز در محدوده کف کانال نزولی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کرمان و ثشاهد


تحلیل تکنیکال حکشتی | 29 آبان 1401

حکشتی در بلندمدت روند صعودی دارد.

باتوجه به تصویر محدوده مقاومتی ناحیه 2860 تومان

و حمایت نماد در محدوده 1600 تومان قرار دارد.

تحلیل تکنیکال حکشتی و حفارس


تحلیل تکنیکال حفارس | 29 آبان 1401

حفارس در روند بلند مدت پس از شکست کانال صعودی سیگنال ضعف روند را صادر کرد .

محدوده 1400 تومان به عنوان مقاومت بلند مدتی نماد مد نظر است و 800 تومان نیز اولین محدوده حمایتی نماد خواهد بود

تحلیل تکنیکال حکشتی و حفارس


تحلیل تکنیکال وبیمه 28 آبان 1401

وبیمه در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

220 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

130 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وبیمه و وپارس


تحلیل تکنیکال وپارس 28 آبان 1401

وپارس در بلندمدت با روند نزولی معامله می شود.

محدوده قیمتی 240 تومان مقاومت و 140 تومان نیز حمایت معتبر این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وبیمه و وپارس


تحلیل تکنیکال غاذر | 27 آبان 1401

غاذر در بلند مدتی داخل روند خنثی معامله می شود.

7000 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر غاذر نیز در محدوده 3150 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال غاذر و غسالم


تحلیل تکنیکال غسالم | 27 آبان 1401

غسالم در بلندمدت روند خنثی دارد.

مقاومت پیش روی نماد 420 تومان خواهد بود.

220 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال غاذر و غسالم


تحلیل تکنیکال کروی | 25 آبان 1401

کروی در بلند مدتی داخل روند خنثی معامله می شود.

2500 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر کروی نیز در محدوده 1520 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کروی و کاما


تحلیل تکنیکال کاما | 25 آبان 1401

کاما در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

750 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر کاما نیز در محدوده 360 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کروی و کاما


تحلیل تکنیکال نوری | 24 آبان 1401

نوری در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد .

12000 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

7400 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال نوری و شفن


تحلیل تکنیکال شفن | 24 آبان 1401

شفن در بلند مدتی روند نزولی دارد.

1200 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

460 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال نوری و شفن


تحلیل تکنیکال سمگا | 22 آبان 1401

سمگا در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

1040 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر سمگا نیز در محدوده 450 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سمگا و گشان


تحلیل تکنیکال گشان | 22 آبان 1401

گشان در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

2700 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

1400 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سمگا و گشان


تحلیل تکنیکال زقیام | 22 آبان 1401

زقیام در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

300 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر زقیام نیز در محدوده 100 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال زقیام و زملارد


تحلیل تکنیکال زملارد | 22 آبان 1401

زملارد در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل روند خنثی ترسیمی معامله می شود .

1650 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

620 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال زقیام و زملارد


تحلیل تکنیکال شسینا | 20 آبان 1401

شسینا در بلند مدت در حال نزول قیمتی است.

130 تومان اولین محدوده حمایتی معتبر نماد خواهد بود.

230 تومان نیز سقف مقاومتی این نماد است.

تحلیل تکنیکال شپدیس و شسینا


تحلیل تکنیکال شپدیس | 20 آبان 1401

شپدیس در بلند مدت روند صعودی دارد.

محدوده حمایتی نماد 12000 تومان و محدوده مقاومتی سقف کانال خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شپدیس و شسینا


تحلیل تکنیکال ومعادن | 19 آبان 1401

ومعادن در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد .

600 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

380 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ومعادن و کدما


تحلیل تکنیکال کدما | 19 آبان 1401

کدما در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

9500 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر کدما نیز در محدوده کف کانال خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ومعادن و کدما


تحلیل تکنیکال شتران 17 آبان 1401

شتران در بلند مدتی داخل روند خنثی معامله می شود.

400 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر شتران نیز در محدوده 180 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص هم وزن


تحلیل تکنیکال شبریز 17 آبان 1401

شبریز در بلند مدت داخل روند صعودی معامله می شود.

2150 تومان سقف تاریخی و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر این نماد نیز در محدوده 1300 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص هم وزن


تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | 12 آبان 1401

شاخص هم وزن در بلند مدت روند نزولی دارد.

در این روند محدوده 450 هزار واحد به عنوان مقاومت مدنظر است و 318 هزار واحد نیز محدوده حمایتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص هم وزن


تحلیل تکنیکال شاخص کل | 12 آبان 1401

شاخص کل در بلند مدت روند خنثی دارد و جهت خاصی ندارد .

محدوده یک میلیون و 600 هزار واحد محدوده مقاومتی معتبر

و یک میلیون و 230 هزار واحد نیز حمایت شاخص کل در بلند مدت خواهد بود

تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص هم وزن


تحلیل تکنیکال خزامیا 13 آبان 1401

خزامیا در بلندمدت روند صعودی دارد.

باتوجه به تصویر محدوده مقاومتی ناحیه 1400 تومان و حمایت نماد در محدوده 950 تومان قرار دارد.

تحلیل تکنیکال خپارس و خزامیا


تحلیل تکنیکال خپارس 27 مرداد

خپارس در بلندمدت با روند نزولی معامله می شود.

محدوده قیمتی 130 تومان مقاومت و 90 تومان نیز حمایت معتبر این نماد خواهد بود.

خپارس بلند مدت


تحلیل تکنیکال تاپیکو | 12 ابان 1401

تاپیکو در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد .

1800 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

1100 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال تاپیکو و اخابر


تحلیل تکنیکال اخابر | 12 آبان 1401

اخابر در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

890 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت اخابر نیز در محدوده کف کانال خواهد بود.

با از دست رفتن حمایت افت قیمتی بیشتر در این نماد دور از انتظار نیست

تحلیل تکنیکال تاپیکو و اخابر


تحلیل تکنیکال شستا | 11 آبان 1401

شستا در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

95 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت شستا نیز در محدوده 71 تومان خواهد بود.

از دست رفتن حمایت پیش رو باعث افت قیمتی بیشتر در این نماد خواهد شد

تحلیل تکنیکال فارس و شستا


تحلیل تکنیکال فارس| 11 آبان 1401

فارس در بلند مدتی داخل روند خنثی معامله می شود.

900 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر فارس نیز در محدوده 430 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فارس و شستا


تحلیل تکنیکال کالا | 10 آبان 1401

کالا در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد .

1800 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

1100 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کالا و انرژی 3


تحلیل تکنیکال انرژی3 | 10 آبان 1401

انرژی3 در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

6500 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر انرژی3 نیز در کف کانال رسم شده خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کالا و انرژی 3


تحلیل تکنیکال بورس | 9 آبان

بورس در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

670 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت بورس نیز در محدوده 470 تومان خواهد بود.

از دست رفتن حمایت پیش رو باعث افت قیمتی بیشتر در این نماد خواهد شد

تحلیل تکنیکال بورس و فرابورس


تحلیل تکنیکال فرابورس | 9 آبان

فرابورس در بلند مدت روند نزولی دارد

مقاومت پیش روی نماد 1000 تومان خواهد بود.

نواحی کف کانال نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال بورس و فرابورس


تحلیل تکنیکال وبملت | 8 آبان 1401

وبملت در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

370 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

200 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وتجارت و وبملت


تحلیل تکنیکال وتجارت | 8 آبان 1401

وتجارت در بلندمدت با روند نزولی معامله می شود.

محدوده قیمتی 230 تومان مقاومت و کف کانال نیز حمایت معتبر این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وتجارت و وبملت


تحلیل تکنیکال شپنا | 7 ابان

شپنا در بلندمدت روند صعودی دارد.

باتوجه به تصویر محدوده مقاومتی ناحیه 670 تومان و حمایت نماد در محدوده 350 تومان قرار دارد.

تحلیل تکنیکال شپنا و شبندر


تحلیل تکنیکال شبندر | 7 ابان

شبندر در بلند مدت با شکست روند صعودی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 870 تومان خواهد بود.

500 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال شپنا و شبندر


تحلیل تکنیکال غصینو | 19 مهر 1401

غصینو در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

1820 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر غصینو نیز در محدوده 850 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال غصینو و غگرجی


تحلیل تکنیکال غگرجی | 19 مهر 1401

غگرجی در بلند مدتی روند نزولی دارد.

230 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

130 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال غصینو و غگرجی


تحلیل تکنیکال فولاد | 18 مهر 1401

فولاد در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل روند خنثی ترسیمی معامله می شود .

600 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

450 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

فولاد بلندمدت


تحلیل تکنیکال فملی | 18 مهر 1401

فملی در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد .

700 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

410 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

فولاد بلندمدت


تحلیل تکنیکال ذوب | 14 مهر 1401

ذوب در بلندمدت روند نزولی دارد.

باتوجه به تصویر محدوده مقاومتی ناحیه 480 تومان و حمایت نماد در محدوده 210 تومان قرار دارد.

تحلیل تکنیکال ذوب و فجر


تحلیل تکنیکال فجر | 14 مهر 1401

فجر در بلندمدت با روند نزولی معامله می شود.

محدوده قیمتی 2200 تومان مقاومت و کف کانال نیز حمایت معتبر این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ذوب و فجر


تحلیل تکنیکال شاخص گروه سیمانی 12 مهر 1401

شاخص سیمانی در نمودار بلندمدتی داخل روند نزولی قرار دارد. محدوده 11 هزار و 200 واحد سقف کانال و مقاومت معتبر شاخص خواهد بود.

حمایت معتبر شاخص سیمانی نیز در محدوده 6 هزار و 800 واحد است.

بلندمدتی سیمان


تحلیل تکنیکال پالایش | 10 مهر 1401

پالایش در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

6300 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

9200 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال پالایش و دارا یکم


تحلیل تکنیکال دارایکم | 10 مهر 1401

دارایکم در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

12500 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر دارایکم نیز در محدوده 8700 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال پالایش و دارا یکم


تحلیل تکنیکال فخوز | 7 مهر 1401

فخوز با توجه به تصویر روند نزولی دارد

مقاومت پیش روی نماد 370 تومان خواهد بود.

کف کانال رسم شده نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال فخوز و کویر


تحلیل تکنیکال کویر | 7 مهر 1401

کویر در بلند مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 500 تومان خواهد بود.

330 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال فخوز و کویر


تحلیل تکنیکال خساپا | 5 مهر 1401

خساپا در بلندمدت روند خنثی دارد.

مقاومت پیش روی نماد 240 تومان خواهد بود.

150 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال خودرو و خساپا


تحلیل تکنیکال خودرو | 5 مهر 1401

خودرو در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل روند خنثی ترسیمی معامله می شود .

270 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

160 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال خودرو و خساپا


تحلیل تکنیکال قثابت | ۳ مهر ۱۴۰۱

قثابت در روند نزولی بلند مدتی در حال معامله است،

محدوده حمایتی معتر نماد 130 تومان خواهد بود .

330 تومان نیز به عنوان مقاومت بلند مدتی مد نظر است

تحلیل تکنیکال قثابت و قشکر


تحلیل تکنیکال قشکر | ۳ مهر ۱۴۰۱

قشکر در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

250 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت قشکر نیز در محدوده 160 تومان خواهد بود.

از دست رفتن حمایت پیش رو باعث افت قیمتی بیشتر در این نماد خواهد شد

تحلیل تکنیکال قثابت و قشکر


تحلیل تکنیکال دتماد | 31 شهریور 1401

نماد دتماد در بلندمدت روند خنثی دارد و طبق تصویر رسم شده در حال معامله است.

2830 تومان محدوده حمایتی معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود، توصیه می شود سهامداران این نماد در فروش عجله نکنند.

محدوده 4700 تومان نیز محدوده مقاومتی نماد در بلند مدت است.

تحلیل تکنیکال دتماد و دیران


تحلیل تکنیکال دیران | 31 شهریور 1401

دیران در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد .

3350 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

1000 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال دتماد و دیران


تحلیل تکنیکال وخارزم | 28 شهریور 1401

وخارزم در نمودار بلندمدت روند خنثی دارد.

محدوده حمایتی نماد 370 تومان و محدوده مقاومتی نیز 540 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وخارزم و سدبیر


تحلیل تکنیکال سدبیر | 28 شهریور 1401

سدبیر در بلندمدت با روند نزولی معامله می‎شود.

محدوده قیمتی 3800 تومان مقاومت و 1800 تومان نیز حمایت معتبر این نماد خواهد بود.تحلیل تکنیکال وخارزم و سدبیر


ارسال نظر شما

مجموع نظرات : 2 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 2
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

14 − یازده =

الهام چهارشنبه , 20 بهمن 1400 - 19:11

من تحلیل تکنیکال نمادهای بورس رو از این صفحه شهر بورس میبینم همیشه. لطفا تحلیل تکنیکال بورس و فرابورس رو هم آپدیت کنین. ممنون از عزیزان شهر بورس

رضا علیزاده پنجشنبه , 21 بهمن 1400 - 10:11

سلام لطفا تحلیل تکنیکال بروز از سهم خساپا بزارید