یوروی سهمیه ای به بازار آمد

یوروی سهمیه ای به بازار آمد

یوروی سهمیه ای به بازار آمد؛ بانک مرکزی تصمیم گرفته است از سه شنبه چهارم بهمن‌ 1401 تا سقف پنج هزار یورو ارز دولتی در صرافی‌ها عرضه کند.