وبانک مزایده دارد

وبانک مزایده دارد

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) در نظر دارد سهام شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی عام) را از طریق مزایده واگذار نماید.

نیلی

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ