هدف گذاری برای رشد سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس مطرح کرد:

هدف گذاری برای رشد سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه

"رضا نوحی حفظ آبادی" امروز در پنل نقش پلتفرم های هوشمند مالی در توسعه کسب و کارها که در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد، اعلام کرد: نگاهی به روندهای معاملات و سرمایه گذاری در بازار سرمایه به وضوح نشان می دهد که توسعه فناوری در افزایش سطح دسترسی و سهولت روند سرمایه گذاری در بازار سرمایه اثر گذار بوده است و این روند بهبود کارکردهای الکترونیکی ادامه دارد.