کلر پارس شرکتی بدون مشابه در کل کشور
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

کلر پارس شرکتی بدون مشابه در کل کشور

تولید آب اکسیژنه و پارافین کلره به صورت انحصاری و امکان کنترل قیمت فروش، کلر پارس را به شرکت بدون مشابه در کشور تبدیل کرده است.

مجوز افزایش سرمایه کلرپارس صادر شد

مجوز افزایش سرمایه کلرپارس صادر شد

مجوز افزایش سرمایه کلرپارس صادر شد و تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی اعمال و صرف اجرای طرح توسعه می‌شود.