رشد 6 درصدی پورتفوی ومعادن

رشد 6 درصدی پورتفوی ومعادن

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در گزارش عملکرد سه ماهه شرکت از رشد 6 درصدی پورتفو بورسی شرکت خبر داد.

تحلیل بنیادی ومعادن
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

تحلیل بنیادی ومعادن

تحلیل بنیادی ومعادن نشان می دهد که 63 درصد از بهای تمام شده سرمایه گذاری های شرکت به پرتفوی بورسی و 37 درصد به پرتفوی غیربورسی تعلق دارد.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان