بورس هفته دوم بهمن 1401 چه می شود؟
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

بورس هفته دوم بهمن 1401 چه می شود؟

9 کارشناس بازار سرمایه به تحلیل وضعیت این بازار پرداختند و به سوال «بورس هفته دوم بهمن 1401 چه می شود؟» پاسخ دادند.

بورس هفته اول اردیبهشت 1401 چه می شود؟
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

بورس هفته اول اردیبهشت 1401 چه می شود؟

9 کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با شهر بورس، وضعیت بازار سرمایه در روزهای آینده را پیش‌بینی کرده و به سوال « بورس هفته اول اردیبهشت 1401 چه می شود؟» پاسخ دادند.

تأثیر جهش قیمت کامودیتی ها بر بورس
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

تأثیر جهش قیمت کامودیتی ها بر بورس

قیمت نفت و کامودیتی ها با رشد چشم‌گیری مواجه شده و در حال ثبت رکوردهای جدید است. وحید نکویی، کارشناس بازار سرمایه تأثیر جهش قیمت کامودیتی ها بر بورس را بررسی می‌کند.