وتوصا آینده بورس ایران
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

وتوصا آینده بورس ایران

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران در فهرست شرکت‌های بورسی ثبت شده و سرمایه شرکت در حال حاضر 4 هزار میلیارد ریال است.