وتوصا مجمع دارد

وتوصا مجمع دارد

شرکت گروه سرمايه گذاری توسعه صنعتي ايران (وتوصا) در نظر دارد مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت را در روز چهارشنبه 15 آذر ماه برگزار کند.

وتوصا آینده بورس ایران
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

وتوصا آینده بورس ایران

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران در فهرست شرکت‌های بورسی ثبت شده و سرمایه شرکت در حال حاضر 4 هزار میلیارد ریال است.