پیشرفت را در «تجارت» دنبال کنید
خدمات بانک تجارت در سال 1401

پیشرفت را در «تجارت» دنبال کنید

بانک تجارت به‌ عنوان یکی از نقش‌آفرینان اقتصاد کشور در سال 1401 همچون گذشته حمایت از صنایع مختلف بزرگ و کوچک و دانش بنیان و همچنین اقشار گوناگون جامعه را در راستای عمل به وظیفه عملیاتی و تخصصی خود در دستورکار قرار داد.

در مجمع وتجارت چه گذشت؟

در مجمع وتجارت چه گذشت؟

مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی به‌طور فوق‌العاده بانک تجارت "وتجارت" با تصویب اصلاح بخشی از اساسنامه این بانک برگزار شد.

بانک تجارت تا ساعت 16 باز است
در روزهای پایانی سال؛

بانک تجارت تا ساعت 16 باز است

برای ارائه خدمات بهینه به مشتریان همزمان با روزهای پایانی سال، ساعت کار تمامی شعب بانک تجارت تا ساعت 16 باز خواهد بود.