خطر جدی کمبود تقاضا در بورس
مدیر سرمایه گذاری شرکت سبدگردان آسال در گفت‌وگو با شهر بورس بیان کرد؛

خطر جدی کمبود تقاضا در بورس

هادی نصیری مدیر سرمایه گذاری شرکت سبدگردان آسال گفت: خروج پول حقیقی نشان می‌دهد مشکل کمبود تقاضا در بازار جدی است.

نیلی

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ