پیش بینی بورس شنبه/ نرخ تسعیر ارز چه تاثیری روی بورس دارد؟
مدیر مسئول شهر بورس در گفت‌وگو با تجارت نیوز:

پیش بینی بورس شنبه/ نرخ تسعیر ارز چه تاثیری روی بورس دارد؟

مدیرمسئول شهر بورس در گفت و گو تجارت نیوز درباره بخشنامه تسعیر ارز بانک‌ها می‌گوید: کاهش فاصله میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ اعلامی توسط دولت می‌تواند منجر به شفافیت و تأثیر مثبت در بازار سرمایه شود.