میلاد صادقی: تا سال 1403 منتظر رشد بورس نباشید
نرخ بهره از ورود پول به بورس جلوگیری می‌کند

میلاد صادقی: تا سال 1403 منتظر رشد بورس نباشید

میلاد صادقی، کارشناس اقتصادی معتقد است که بازار سرمایه تا سال 1403 در دوران رکود به سر خواهد برد و در این مدت نمی‌توان از آن انتظار رشد داشت.