مصطفی صفاری: بروزسانی قانون آرامش در بازار سرمایه را به همراه دارد
در گفت‌وگو با شهر بورس؛

مصطفی صفاری: بروزسانی قانون آرامش در بازار سرمایه را به همراه دارد

کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: اکنون افشای اطلاعات نهانی به سبب اقدامات سازمان بورس بسیار کمتر از چندسال اخیر شده، در همین راستا امید می‌رود با بروزرسانی قوانین شاهد بهبود شرایط بازارسرمایه باشیم.

مصطفی صفاری

مصطفی صفاری

مصطفی صفاری، کارشناس، تحلیلگر و فعال بازار سرمایه می باشد.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان