مصطفی صفاری: بروزسانی قانون آرامش در بازار سرمایه را به همراه دارد
در گفت‌وگو با شهر بورس؛

مصطفی صفاری: بروزسانی قانون آرامش در بازار سرمایه را به همراه دارد

کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: اکنون افشای اطلاعات نهانی به سبب اقدامات سازمان بورس بسیار کمتر از چندسال اخیر شده، در همین راستا امید می‌رود با بروزرسانی قوانین شاهد بهبود شرایط بازارسرمایه باشیم.