بازگشت تحریم‌های شورای امنیت فشار اقتصادی جدیدی به کشور وارد نمی‌کند

به گزارش پایگاه خبری شهر بورس، مسعود براتی در گفت‌وگویی با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا برای فعال سازی مکانیزم ماشه و باز گرداندن تحریم‌های شورای امنیت گفت: به لحاظ اقتصادی می توان با قاطعیت گفت که حتی در صورت بازگشت تحریم‌های مذکور فشار جدیدی به کشور وارد نخواهد شد. این کارشناس مسایل حوزه تحریم