سهامداران مدیریت به مجمع دعوت شدند

سهامداران مدیریت به مجمع دعوت شدند

شرکت سرمايه گذاری و خدمات مديريت صندوق بازنشستگی کشوری (مدیریت) در نظر دارد مجمع عمومی فوق العاده شرکت را در روز سه شنبه 14 آذر ماه برگزار کند.

مدیریت | نماد بورسی شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری 

شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری با نماد بورسی مدیریت، به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و در تاریخ ۱۳۸۷/۰۱/۰۷ تحت شماره ۳۲۱۱۸۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و معنوی استان تهران به ثبت رسید.

مدیریت | نماد بورسی شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری 

درباره شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری با نماد مدیریت

با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۲، نام شرکت به شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری تغییر یافت و این تغییرات نیز در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و معنوی استان تهران به ثبت رسید.

نماد مدیریت

این شرکت، قصد دارد که در بورس اوراق بهادار تهران نمایه شود. با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲، شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و این تغییرات در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ در روزنامه رسمی اعلام شد.

نیلی

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ