عزل مدیرعامل شستا به دلیل عدم امانتداری

عزل مدیرعامل شستا به دلیل عدم امانتداری

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: شستا اموال و دارایی بازنشستگان و بیمه‌شدگان است و عزل مدیرعامل سابق شستا به دلیل عدم امانتداری درست بود. تا جایی که اطلاع دارم بحث عزل مدیرعامل شستا، بنا به دلایل مختلف از چندماه پیش مطرح بوده است.