تحلیل تکنیکال وتجارت
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

تحلیل تکنیکال وتجارت

تحلیل تکنیکال وتجارت از گروه بانکی در آخرین بروزرسانی 28 خرداد 1403، در ادامه تحلیل روزانه نمادهای بورسی مورد بررسی قرار گرفت.

تحلیل تکنیکال پترول
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

تحلیل تکنیکال پترول

تحلیل تکنیکال پترول در آخرین بروزرسانی 27 خرداد ماه 1403، در ادامه تحلیل روزانه نمادهای بورسی مورد بررسی قرار گرفت.

تحلیل تکنیکال وبصادر
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

تحلیل تکنیکال وبصادر

تحلیل تکنیکال وبصادر در آخرین بروزرسانی 26 خرداد ماه 1403، در ادامه تحلیل روزانه نمادهای بورسی مورد بررسی قرار گرفت.

تحلیل تکنیکال آریا
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

تحلیل تکنیکال آریا

تحلیل تکنیکال آریا در آخرین بروزرسانی 31 اردیبهشت ماه 1403، در ادامه تحلیل روزانه نمادهای بورسی مورد بررسی قرار گرفت.

تحلیل تکنیکال جم پیلن
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

تحلیل تکنیکال جم پیلن

تحلیل تکنیکال جم پیلن در آخرین بروزرسانی 24 خرداد ماه 1403، در ادامه تحلیل روزانه نمادهای بورسی مورد بررسی قرار گرفت.

تحلیل تکنیکال کچاد
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

تحلیل تکنیکال کچاد

تحلیل تکنیکال کچاد در آخرین بروزرسانی 22 خرداد ماه 1403، در ادامه تحلیل روزانه نمادهای بورسی مورد بررسی قرار گرفت.

تحلیل تکنیکال وسینا
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

تحلیل تکنیکال وسینا

تحلیل تکنیکال وسینا در آخرین بروزرسانی 21 خرداد ماه 1403، در ادامه تحلیل روزانه نمادهای بورسی مورد بررسی قرار گرفت.

تحلیل تکنیکال فملی
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

تحلیل تکنیکال فملی

تحلیل تکنیکال فملی در آخرین بروزرسانی ۱۲ خرداد ماه 1403، در ادامه تحلیل روزانه نمادهای بورسی مورد بررسی قرار گرفت.

تحلیل تکنیکال تاپیکو

تحلیل تکنیکال تاپیکو

تحلیل تکنیکال تاپیکو در آخرین بروزرسانی 9 خرداد ماه 1403، در ادامه تحلیل روزانه نمادهای بورسی مورد بررسی قرار گرفت.

محمد رحیمی تحلیلگر سرمایه

نیلی

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ