تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص هم وزن | روزهای سرنوشت ساز در انتظار بورس
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص هم وزن | روزهای سرنوشت ساز در انتظار بورس

شاخص کل و شاخص هم وزن همیشه مورد توجه سهامداران بوده و ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی آن نقش ویژه‌ای در معاملات بازار سرمایه داشته است. در این تحلیل، وضعیت تکنیکالی این دو شاخص مورد بررسی قرار گرفته شده است.

کارگزاری بانک ملیشرکت کارگزاری دنیای خبره