۴ عامل تاثیرگذار در اصلاح اخیر شاخص بورس

به گزارش پایگاه خبری شهر بورس، «محمدمهدی زارع‌پور» در گفت‌وگویی به عوامل تاثیرگذار در روند اصلاح اخیر شاخص بورس اشاره کرد و گفت: نخستین عامل موثر در روند اصلاحی بازار سرمایه در چند وقت اخیر، سبقت بازده بازار سرمایه از سایر بازارها در طول یک سال گذشته است که این موضوع منجر به افزایش انگیزه